Żukowo. Burmistrz Wojciech Kankowski z wotum zaufania i absolutorium

wtorek, 25 czerwca 2019 r., 19:28
fot. Longina Templin

Wtorkowa sesja, dziesiąta już w tej kadencji, jest najważniejszą sesją w roku. Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania po przedstawieniu raportu o stanie gminy przez burmistrza Wojciecha Kankowskiego. Natomiast uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok poparło 15 radnych, a pięciu wstrzymało się od głosu.

W pierwszej kolejności rozpatrzono raport o stanie gminy. Przedłożony dokument zawiera m. in. informacje dotyczące zadań inwestycyjnych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego, gospodarki wodno - ściekowej, gospodarki odpadami, oświaty, edukacji, kultury, sportu i wielu innych.

- Zgonie z nowym prawem, które zostało wprowadzone od tego roku, przedstawiłem państwu sytuację gminy zwaną raportem. W tym dokumencie postarałem się przedstawić zarówno sytuację stricte inwestycyjną, ale również ogólną, dotyczącą charakterystyki naszej gminy, która jest wyjątkowa na tle innych jednostek samorządu terytorialnego, a wyjątkową szczególnie jeżeli chodzi o jej charakter dynamicznego rozwoju w różnych kategoriach.

Bardzo szczegółowe przedstawienie dokumentu zajęło ponad półtorej godziny. Radni ocenili raport pozytywnie i udzielili burmistrzowi wotum zaufania jednogłośnie. Uwagi i pytania mieli tylko Maria Zmudzińska i Tomasz Pellowski, radni z klubu Nasza Gmina Żukowo.

Burmistrz Wojciech Kankowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Plan dochodów na 31.12.2018 r. stanowił kwotę 197 mln 318 tys. zł. Natomiast jego wykonanie wynosi 201 mln 342 tys. zł (wzrost o 24.970.888 zł, tj. o 14,16 proc. w stosunku do 2017r.) Dochody zrealizowano w 102 proc. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w wysokości 194 mln 121 mln zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 mln 221 tys. zł. Dochody bieżące stanowiły 96,41 proc. dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,59 proc.

W 2018 roku z budżetu gminy Żukowo wydano ogółem 206 mln 763 tys. zł, co stanowi 95,27 proc. planu (wzrost o 36.769.357 zł, tj. o 21,63% w stosunku do 2017r.). Plan na koniec 2018 roku wynosił 217 mln 035 tys. zł. Z kwoty wydatków ogółem, wydatki bieżące wyniosły 158 mln 458 tys. zł, tj. 95,20 proc. zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe - 48 mln 304 tys. zł. Wydatki bieżące stanowiły 76,64 proc. wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,36 proc.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. to 50 mln 339 tys. zł. i wzrósł o 5 mln 461 tys. zł.

Na inwestycje wydano 48 mln 304 tys. złotych, w tym wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej "Żukowo" - 8 mln 645 tys. zł.

Rewitalizacja starego centrum Żukowa (park, spichlerz i ul. 3 Maja) kosztowała w 2018 r. prawie 10 mln 271 tys. zł. Kompleksowe termomodernizacje szkół w Skrzeszewie, Chwaszczynie i Leźnie - 3 mln 207 tys. zł. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miszewie - niespełna 4 mln 194 tys. zł. Szlaki Kajakowe w Leżnie, Żukowie i Rutkach - prawie 1 mln 871 tys. zł. Na drogi gminne w 2018 r. wydatkowano około 13, 7 mln zł.

Przewodniczący Tomasz Pellowski, przedstawiając stanowisko klubu Nasza Gmina Żukowo, stwierdził, że ich radni wstrzymają się od głosu w uchwałach dotyczących sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok, ponieważ większość ich członków nie uczestniczyła w 2018 roku w tworzeniu tego budżetu.

Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok poparło 15 radnych, a pięciu wstrzymało się od głosu.

- Chciałbym serdecznie podziękować szczególnie za tę część finansową, którą tak bardzo uważnie i precyzyjnie przygotowała pani skarbnik Lucyna Cybula. Dziękuję też wszystkim pracownikom - powiedział burmistrz Wojciech Kankowski.

L.T.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.