Wójt Tomasz Brzoskowski z jednogłośnym poparciem radnych i absolutorium

środa, 26 czerwca 2019 r., 09:54
fot. AL

Bez wahania, pytań i wątpliwości radni gminy Stężyca przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok i udzielili wójtowi Tomaszowi Brzoskowskiemu absolutorium. Uchwała po raz kolejny została przyjęta jednogłośnie. Jednomyślnie przyjęto też raport o stanie gminy.

Dochody wykonane w kwocie 71.692.414 63 zł, co stanowi 98,98 proc. planu, wydatki poniesione w łącznej kwocie 73.766.130,02 zł, co daje 97,45 proc. planowanych wydatków, w tym 8.215.068, 10 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (11,14 proc. wydatków ogółem) - tak w wielkim skrócie przedstawia się wynik finansowy gminy Stężyca za rok 2018. Nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu stężyccy radni debatowali we wtorek. Wówczas wysłuchali też raportu o stanie gminy, który pokrótce zreferował wójt gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski.

- Rok 2018 to tendencja wzrostu obrotu nieruchomościami na terenie gminy, zwiększenie dynamiki ściągalności zobowiązań oraz poprawa infrastruktury. Martwi jednak wzrost wydatków bieżących w sferze edukacji i pomocy społecznej, które są finansowane w niewystarczającej wysokości przez dotacje i subwencje, co powoduje niepokojący trend struktury budżetowej - podkreślał Tomasz Brzoskowski.

- W minionych latach gmina Stężyca według rankingu "Wspólnoty" pn. "Liderzy inwestycji" zajęła 72 miejsce wśród gmin wiejskich oraz 47 miejsce w rankingu samorządów według dochodu na jednego mieszkańca, również w kategorii gminy wiejskie. Ponadto gmina zajęła 30 miejsce wśród gmin pod względem dochodu na jednego mieszkańca według danych Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast według rankingu "Rzeczpospolitej" zajęła 18. miejsce w pozyskiwaniu środków unijnych. Są to dane ogólnopolskie. Nieskromnie powiem, że możemy porównywać się już tylko na tle kraju - dodawał.

Stan majątkowy mienia komunalnego samorządu na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat wzrósł z 22 mln zł do około 200 mln zł.

Zarówno raport o stanie gminy, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu spotkało się z jednogłośną aprobatą radnych. Tym samym komisja rewizyjna wystąpiła do rady z wnioskiem o udzielenie wójtowi absolutorium.

- Mimo tego, że jest tak bardzo dobrze i tak dużo się dzieje, komisja rewizyjna miała dużo pracy. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to myślę, że w powiecie jesteśmy liderem w tym zakresie. Pochwalić należy też inwestycje drogowe. Niemniej jednak część zadań pozostało jeszcze do realizacji. Mam tu choćby na myśli, moją miejscowość - Gołubie. Te zadania jeszcze przed nami. Dziękuję panu wójtowi, że zawsze znalazł dla nas czas. Komisja rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym i wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2018, tym samym wystąpiła z wnioskiem do rady gminy o udzielenie wójtowi gminy Stężyca absolutorium z tego tytułu - wnioskował radny Grzegorz Zwara, szef komisji rewizyjnej.

Radni przychylili się do wniosku komisji rewizyjnej i jednogłośnie udzielili wójtowi Stężycy wotum zaufania i absolutorium.

- Panie wójcie, proszę od nas przyjąć ogromne gratulacje i słowa uznania za tak wysoką jednomyślną ocenę, która jest wyrazem poparcia dla pana działań jako gospodarza tej gminy. Pan wójt jest strategiem, liderem, ale to, że mamy tak obiecujące wyniki do osiągnięcia na przyszłość, to również zasługa zespołu ludzi, których pan wójt na przestrzeni lat zaprosił do wspólnego działania. Sam Messi meczu by nie wygrał. Musi być kapitan i drużyna - mówił Stefan Literski, Przewodniczący Rady Gminy Stężyca

- Dziękuję radnym za to poparcie i zaufanie. Przede wszystkim dziękuję za zrozumienie. Zadań mamy jeszcze parę do realizacji. Fajnie, że ta kadencja trwa pięć lat, więc mamy więcej komfortu psychicznego, aby realizację zadań rozłożyć w kolejnych latach. Tak, jak powiedział pan przewodniczący, jest kapitan i drużyna. Moja drużyna co tydzień musi się spowiadać ze swoich zadań. Co tydzień analizujemy wszystkie zadania i weryfikujemy wszystkie błędy, które popełniamy. Każdy tydzień przynosi nową rzecz. Wałkujemy niektóre tematy kilkukrotnie, ale przynosi to odpowiedni skutek. Wszystkim swoim pracownikom, sołtysom, osobom związanym z gminą dziękuję ze tę współpracę. Wam, radni, w szczególności dziękuję za to, że obdarzacie mnie zaufaniem i pozwalacie realizować moje inicjatywy - dziękował wójt Tomasz Brzoskowski.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.