Opóźnienia przy budowie DW211. Kiedy zakończy się przebudowa drogi Kartuzy-Mojusz?

poniedziałek, 1 lipca 2019 r., 16:44

Remont DW211 na odcinku Kartuzy-Sierakowice jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji w powiecie kartuskim. Rozpoczęta w ubiegłym roku przebudowa ma na celu poprawę warunków komunikacji oraz wzrost atrakcyjności i konkurencyjności powiatu kartuskiego. Problemy finansowe wykonawcy spowodowały opuszczenie budowy przez podwykonawców. Po ponad dwóch tygodniach prace jednak wznowiono. Jak obecnie wygląda sytuacja na placu budowy DW211 i kiedy zmodernizowany trakt zostanie oddany do użytku?

Po ponad dwutygodniowej przerwie podwykonawcy powrócili do dalszego remontowania drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy-Mojusz. Zgodnie z pierwotnym terminem, zmodernizowany trakt miał zostać oddany do użytku do 30 września br. Niestety, jak podaje ZDW w Gdańsku, należy spodziewać się opóźnień w zakończeniu realizacji inwestycji.

- Wykonawca robót na zadaniu "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Mojusz - Kartuzy Firma Trakcja (Lider) oraz AB Kauno Tiltai (Partner) kontynuują roboty na realizowanym odcinku.  Po przedstawieniu wymaganych dokumentów dotyczących uregulowania płatności w danym okresie rozliczeniowym względem podwykonawców, ZDW w Gdańsku dokonał w miesiącu maju płatności na rzecz wykonawcy-Trakcji PRKiI S.A. Na postawie informacji otrzymanych od wykonawcy większość podwykonawców kontynuuje współpracę z firmą Trakcja. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania, ZDW w Gdańsku prowadzi na bieżąco rozmowy z wykonawcą robót dotyczące realizacji inwestycji zarówno od strony technicznej jak i finansowej, w tym również płatności na rzecz podwykonawców.  Nadmienić tu musimy, iż zgodnie z zawartą umową z firmą Trakcja, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku może dokonać płatności za wykonane i odebrane roboty dopiero po przedstawieniu przez wykonawcę potwierdzenia uregulowania w danym okresie rozliczeniowym wymagalnych zobowiązań względem zgłoszonych podwykonawców - informuje Anna Mątewska, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

- Aktualnie w ramach realizacji inwestycji prowadzone są roboty drogowe w km 3+300-4+100 strona prawa, 6+700-7+450 strona lewa, 10+400-10+900 strona prawa, 13+300-14+100 strona lewa  w zakresie rozbiórki istniejącej nawierzchni, wymian gruntu, wzmocnień, robót ziemnych, robót brukarskich oraz profilowania skarp nasypów i rowów. Dodatkowo na zadaniu wykonywane są roboty branży wodno-kanalizacyjnej oraz branży elektrycznej w zakresie oświetlenia drogowego. Wykonawca w najbliższym czasie planuje kontynuowanie wyżej wymienionych robót, w tym dodatkowo wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zakresie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - dodaje Anna Mątewska.

- W dalszym ciągu rozwiązywany jest problem w miejscowości Łapalice, związany z koniecznością wzmocnienia podłoża na odcinku długości ok. 200m, w związku z tym prace na tym odcinku zostały wstrzymane do czasu przyjęcia odpowiedniego rozwiązania technicznego. Z uwagi na występowanie niekorzystnych warunków gruntowych na zakresie objętym realizacją wykonywane są wymiany gruntu, które wpływają bezpośrednio na czas wykonywania robót na całej inwestycji. Obecnie trwa weryfikacja harmonogramu złożonego przez wykonawcę uwzględniającego wydłużenie terminu realizacji zadania - podsumowuje zastępca dyrektora.

Przypomnijmy, że zakres rozbudowy DW211 obejmuje m.in.: doprowadzenie drogi do parametrów klasy G, zwiększenie nośności drogi do 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, w tym przepustów i konstrukcji mostowych, wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego, przebudowę lub budowę zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia drogowego, usprawnienie systemu odwodnienia nawierzchni, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej oraz wykonanie docelowego oznakowania drogi. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie przejazdu przez drogę wojewódzką nr 211, jest to najbardziej oczekiwanych remontów, zwłaszcza przez kierowców.

- Poprzez modernizację DW 211 oczekuje się poprawy warunków komunikacji (podróży) oraz wzrost atrakcyjności i konkurencyjności powiatu kartuskiego. Redukcji ulegnie emisja spalin, spadną koszty eksploatacji pojazdów, zredukowana zostanie liczba wypadków, a także poprawi się komfort podróży oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów - zaznacza Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Całkowita wartość projektu to 93.330.455,54 zł, w tym 85 proc. środków ma pochodzić z dotacji unijnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość umowy na roboty budowlane to 83.540.055,64 zł. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Trakcja PRKiI S.A. z Warszawy i AB Kauno Tiltai z Kowna na Litwie.

Do sprawy wrócimy.

Dominik Ropela

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.