Ranking szkół 2019 - które kierunki są najbardziej oblegane w powiecie kartuskim?

poniedziałek, 22 lipca 2019 r., 11:52
fot. pixaby

We wrześniu do pierwszych klas szkół średnich powiatu kartuskiego zawita ponad 2,5 tysiąca uczniów, w tym 1.201 absolwentów gimnazjum oraz 1.329 uczniów kończących 8-letnią podstawówkę. W powiecie kartuskim mają do wyboru osiem placówek, kształcących w ponad 50 kierunkach. Sprawdziliśmy, które szkoły były najbardziej oblegane i cieszyły się największym zainteresowaniem młodzieży.

W powiecie kartuskim działa obecnie osiem szkół średnich, które posiadają w swojej ofercie cztery licea, pięć szkół branżowych i pięć techników. 2 września ich progi po raz pierwszy przekroczy 2.530 absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Niedawno zostały ogłoszone wyniki rekrutacji.

Punkty kwalifikacyjne do szkół średnich uczniowie uzyskali poprzez napisanie egzaminów końcowych, zdobycie ocen na świadectwie i poprzez udział w różnych przedsięwzięciach np. wolontariacie. Dodatkową ilość punktów można było zdobyć również poprzez zdobycie świadectwa z wyróżnieniem. Maksymalnie mogli uzyskać 200 punktów.

W tym roku absolwenci podstawówek najchętniej (łącznie w obu preferencjach) zgłaszali się do I LO w Kartuzach na profil turystyczny (liczba chętnych ogółem - 521 osób), z kolei biorąc pod uwagę tylko chętnych z pierwszej preferencji, najwięcej osób złożyło podanie do klasy informatycznej do ZSZiOK w Kartuzach (91). Podobnie wybrali absolwenci gimnazjów, pod względem obu preferencji najchętniej wybierali oni również I LO, tylko profil menadżerski (liczba chętnych ogółem - 559 osób), z kolei biorąc pod uwagę tylko pierwszą preferencję najwięcej osób złożyło podanie do Branżowej Szkoły I stopnia w Żukowie na profil wielozawodowy - 90 osób.

Najtrudniej gimnazjalistom było dostać się do I LO w Kartuzach do klasy biologiczno-chemicznej, gdzie próg punktowy w tej klasie wyniósł 152,00 pkt, z kolei na drugim miejscu uplasował się profil politechniczny, w tej samej szkole, z progiem punktowym 151,60 pkt. Najniższy z kolei próg punktowy był w klasach wielozawodowych w ZSP w Somoninie 31 pkt i w ZSZiOK w Kartuzach na Wzgórzu na profilu sprzedawca 37 pkt, a także w klasie o kierunku kształcenia w zawodzie fryzjer w ZSZ w Kartuzach, 36 pkt.

Z koeli najlepsi absolwenci szkół podstawowych zaaplikowali podania do klas medycznej (160,45 pkt.) i informatycznej (156,90 pkt.) w I LO w Kartuzach na Klasztornej. Najniższy próg jest w szkołach w ZST na Mściwoja w Kartuzach na profilu ślusarz 25,65 pkt., w klasie wielozawodowej na Wzgórzu 28,90 i w ZST w Somoninie w klasie wielozawodowej 23,90 pkt.

Najwięcej uczniów we wrześniu wybierze się do I LO w Kartuzach. Z kolei najmniej uczniów przyjmie II LO w Kartuzach i ZSP w Przodkowie.

Poniżej przedstawiamy listę kierunków kształcenia i liczbę ubiegających się o przyjęcie do danych szkół w powiecie kartuskim.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach

kierunek - Technikum Ekonomiczne
próg punktowy - 116
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 50
liczba chętnych (druga preferencja) - 210

kierunek - Technikum Handlowe:
próg punktowy - 110,4
liczba chętnych (pierwsza preferencja)- 37
liczba chętnych (druga preferencja) - 207

kierunek - Technikum Informatyczne:
próg punktowy - 119,40
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 62
liczba chętnych (druga preferencja) - 209

kierunek - Technikum Organizacji Reklamy:
próg punktowy - 119,40
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 54
liczba chętnych (druga preferencja) - 257

kierunek - Liceum Europejskie:
próg punktowy - 99,40
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 27
liczba chętnych (druga preferencja) - 220

kierunek - Liceum Usportowione:
próg punktowy - 85,00
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 30
liczba chętnych (druga preferencja) - 161

kierunek - Zaw. Sprzedawca:
próg punktowy - 37,00
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 14
liczba chętnych (druga preferencja) - 59

kierunek - Wielozawodowa:
próg punktowy - 48,00
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 19
liczba chętnych (druga preferencja) - 236

Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach

kierunek - Technikum Budowlane:
próg punktowy - 78,20
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 29
liczba chętnych (druga preferencja) - 120

kierunek - Technikum Elektroniczne:
próg punktowy - 54,40
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 23
liczba chętnych (druga preferencja) - 105

kierunek - Technikum Mechaniczne:
próg punktowy - 54,40
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 11
liczba chętnych (druga preferencja) - 71

kierunek - Technikum Mechatroniczne:
próg punktowy - 77,40
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 12
liczba chętnych (druga preferencja) - 94

kierunek - Zaw. Mechanik:
próg punktowy - 39,80
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 29
liczba chętnych (druga preferencja) - 72

kierunek - Zaw. Elektryk:
próg punktowy - 40,00
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 32
liczba chętnych (druga preferencja) - 61

kierunek - Zaw. Fryzjer :
próg punktowy - 36,00
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 25
liczba chętnych (druga preferencja) - 46

kierunek - Zaw. Ślusarz:
próg punktowy - 36,00
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 18
liczba chętnych (druga preferencja) - 30

kierunek - Zaw. Stolarz:
próg punktowy - 43,20
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 17
liczba chętnych (druga preferencja) - 34

kierunek - Wielozawodowa:
próg punktowy - 39,20
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 54
liczba chętnych (druga preferencja) - 236

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Derdowskiego w Kartuzach

kierunek - Liceum Humanistyczne:
próg punktowy - 104,20
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 29
liczba chętnych (druga preferencja) - 450

kierunek - Liceum Ogólne:
próg punktowy - 81,60
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 23
liczba chętnych (druga preferencja) - 365

kierunek - Liceum Politechniczne:
próg punktowy - 81,60
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 34
liczba chętnych (druga preferencja) - 474

kierunek - Liceum Dwujęzyczne:
próg punktowy - 170,90
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 41
liczba chętnych (druga preferencja) - 96

kierunek - Liceum Menadżerskie :
próg punktowy - 105,20
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 29
liczba chętnych (druga preferencja) - 559

kierunek - Liceum Biologiczno-Chemiczne:
próg punktowy - 139,60
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 45
liczba chętnych (druga preferencja) - 496

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie

kierunek - Technikum Informatyczne:
próg punktowy - 53,00
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 15
liczba chętnych (druga preferencja) - 65

kierunek - Technikum Graficzne:
próg punktowy - 65,80
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 9
liczba chętnych (druga preferencja) - 60

kierunek - Technikum Architektury Krajobrazu:
próg punktowy - 58,20
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 9
liczba chętnych (druga preferencja) - 41

kierunek - Technikum Rolnicze:
próg punktowy - 49,40
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 5
liczba chętnych (druga preferencja) - 20

kierunek - Wielozawodowa:
próg punktowy - 31,20
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 21
liczba chętnych (druga preferencja) - 66

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

kierunek - Wielozawodowa:
próg punktowy - 45,80
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 73
liczba chętnych (druga preferencja) - 134

kierunek - Liceum Fotograficzno-Dziennikarskie:
próg punktowy - 52,60
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 20
liczba chętnych (druga preferencja) - 70

kierunek - Technikum Żywienia:
próg punktowy - 53,00
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 15
liczba chętnych (druga preferencja) - 71

kierunek - Technikum Agrobiznesu:
próg punktowy - 48,20
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 11

liczba chętnych (druga preferencja) - 38

kierunek - Technikum Ekonomiczne:
próg punktowy - 48,20
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 23
liczba chętnych (druga preferencja) - 68

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach

kierunek - Liceum Policyjne:
próg punktowy - 73,80
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 27
liczba chętnych (druga preferencja) - 93

kierunek - Dwujęzyczne:
próg punktowy - 107,20
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 22
liczba chętnych (druga preferencja) - 79

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie

kierunek - Technikum Hotelarskie:
próg punktowy - 48,20
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 28
liczba chętnych (druga preferencja) - 91

kierunek - Technikum Gastronomiczne:
próg punktowy - 78,00
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 16
liczba chętnych (druga preferencja) - 78

kierunek - Technikum Weterynarii:
próg punktowy - 92,60
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 21
liczba chętnych (druga preferencja) - 63

kierunek - Zaw. Kucharz :
próg punktowy - 42,40
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 9
liczba chętnych (druga preferencja) - 21

kierunek - Wielozawodowa:
próg punktowy - 31,00
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 40
liczba chętnych (druga preferencja) - 98

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

kierunek - Wielozawodowa:
próg punktowy - 40,00
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 90
liczba chętnych (druga preferencja) - 155

kierunek - Liceum Obrony Terytorialnej:
próg punktowy - 85,60
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 45
liczba chętnych (druga preferencja) - 161

kierunek - Technikum Ekonomistyczne:
próg punktowy - 70,00
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 8
liczba chętnych (druga preferencja) - 86

kierunek - Technikum EPiT:
próg punktowy - 103,80
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 41
liczba chętnych (druga preferencja) - 162

kierunek - Technikum Logistyczne:
próg punktowy - 89,40
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 19
liczba chętnych (druga preferencja) - 165

kierunek - Technikum Transportu Kolejowego:
próg punktowy - 70,80
liczba chętnych (pierwsza preferencja) - 12
liczba chętnych (druga preferencja) - 86


Szczegółową listę kierunków, liczbę przyjętych i chętnych, a także progi punktowe osób przyjętych do szkół ponadpodstawowych można znaleźć na poświęconej temu stronie Nabór Pomorze.


Dominik Ropela

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.