Co dalej z remontem DW211? Wykonawca obiecuje przyspieszenie prac

poniedziałek, 22 lipca 2019 r., 14:55

Przebudowa około 15 km odcinka drogi wojewódzkiej relacji Kartuzy-Mojusz ruszyła wiosną ubiegłego roku. Jest to jedna z największych i najbardziej wyczekiwanych szczególnie przez kierowców inwestycja. Tym bardziej kierowców niepokoi fakt, że prace przy budowie tej drogi co jakiś czas są zawieszane przez niewypłacanych podwykonawców. Wykonawca zapewnia jednak, że jest w trakcie regulowania należności, a od poniedziałku prace przy modernizacji traktu będą postępowały znacznie sprawniej.

Remont DW211 na odcinku Kartuzy-Sierakowice jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji w powiecie kartuskim. Rozpoczęta w ubiegłym roku przebudowa ma na celu poprawę warunków komunikacji oraz wzrost atrakcyjności i konkurencyjności powiatu kartuskiego. Problemy finansowe wykonawcy spowodowały opuszczenie budowy przez podwykonawców. Po ponad dwóch tygodniach prace jednak wznowiono. Niestety nie na długo. Jak informowali nas mieszkańcy, podwykonawcy ponownie opuścili plac budowy.

Jak zapewnia jednak wykonawca, od poniedziałku 22 lipca prace przy modernizacji drogi wojewódzkiej nr 211 mają zostać przyspieszone.

- Potencjał wykonawcy w realizację robót na przedmiotowym kontrakcie od 22 lipca br. zostanie zwiększony. Prowadzone będą prace w zakresie robót rozbiórkowych, ziemnych, brukarskich, odwodnieniowych oraz związanych z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni. Zaangażowanie wykonawcy wraz z podwykonawcami działającymi na jego zlecenie będzie sukcesywnie powiększane. Tym samym wykonawca potwierdza, że zamierza dokończyć realizację kontraktu - informuje Krzysztof Mikiciuk, dyrektor zespołu kontraktów Trakcja PRKiI.

- Ponadto pragniemy poinformować, że jesteśmy w trakcie regulowania wszystkich należności finansowych w stosunku do zaangażowanych w realizację kontraktu podwykonawców i dostawców - dodaje.

Jak zaznacza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, wykonawca ma obowiązek na bieżąco przedstawiania ZDW raportów potwierdzających zapłatę podwykonawcom.

- Naszym celem jest zrealizowanie przedmiotowego zadania. Wykonawca robót zobowiązany jest do regulowania wymagalnych zobowiązań finansowych względem zgłoszonych podwykonawców robót i przedstawienia ZDW Gdańsk stosownych dokumentów potwierdzających wywiązywanie się z tego obowiązku. Brak udokumentowania zapłaty należności w danym w okresie rozliczeniowym skutkuje wstrzymaniem przez ZDW Gdańsk zapłaty za wykonane roboty na rzecz firmy Trakcja do czasu wywiązania się przez nią z tego obowiązku - podkreśla Anna Mątewska, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Przypomnijmy, że zakres rozbudowy DW211 obejmuje m.in.: doprowadzenie drogi do parametrów klasy G, zwiększenie nośności drogi do 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, w tym przepustów i konstrukcji mostowych, wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego, przebudowę lub budowę zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia drogowego, usprawnienie systemu odwodnienia nawierzchni, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej oraz wykonanie docelowego oznakowania drogi. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie przejazdu przez drogę wojewódzką nr 211, jest to najbardziej oczekiwanych remontów, zwłaszcza przez kierowców.

- Poprzez modernizację DW 211 oczekuje się poprawy warunków komunikacji (podróży) oraz wzrost atrakcyjności i konkurencyjności powiatu kartuskiego. Redukcji ulegnie emisja spalin, spadną koszty eksploatacji pojazdów, zredukowana zostanie liczba wypadków, a także poprawi się komfort podróży oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów - zaznacza Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Całkowita wartość projektu to 93.330.455,54 zł, w tym 85 proc. środków ma pochodzić z dotacji unijnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość umowy na roboty budowlane to 83.540.055,64 zł. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Trakcja PRKiI S.A. z Warszawy i AB Kauno Tiltai z Kowna na Litwie.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.