Praktyczna edukacja na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym. Zgłoś się na bezpłatne warsztaty "Wiejskie Kuźnie Pamięci"

środa, 7 sierpnia 2019 r., 10:00
fot. nadesłane

Chcesz rozwinąć swoje kompetencje animatora kultury na wsi? Wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy z mieszkańcami twojej wsi czy sołectwa? Weź udział w przedsięwzięciu "Wiejskie Kuźnie Pamięci. Edukacja Kulturalna Metodą Uniwersytetu Ludowego dla rozwijania kapitału społecznego wsi" od września 2019 do grudnia 2020 roku. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy rusza z nowym zadaniem "Wiejskie Kuźnie Pamięci. Edukacja kulturalna metodą Uniwersytetu Ludowego dla rozwijania kapitału społecznego wsi". Kurs jest adresowany do 12 kobiet i mężczyzn z Pomorza, którzy zostaną przeszkoleni metodą uniwersytetu ludowego w zakresie edukacji kulturalnej.

Warsztaty obejmą 140 godzin teorii i praktyki od września 2019 r. do grudnia 2020 r. Poprowadzą je doświadczeni i wybitni wykładowcy-praktycy.

Uczestnicy nabędą:

• umiejętności praktycznego, twórczego i inspirującego wykorzystania oraz przekształcania dostępnych lokalnie zasobów wielokulturowego Pomorza,

• korzystania ze współczesnych technologii internetowych i komunikacyjnych, stosowania nowoczesnych metod planowania, organizowania i oceny lokalnych przedsięwzięć kulturalnych,

• umiejętności komunikowania się i rozwijania relacji z grupami i w grupach w trzech wsiach -miejscach realizacji wydarzeń kulturalnych - przy wykorzystaniu metod moderacji i dialogu.

Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach, w trakcie których skorzystają z potencjału i doświadczenia starszego pokolenia mieszkańców Hopowa oraz dwóch innych wsi i sołectw z obszaru projektu. Efektem warsztatów będzie powstanie trzech lokalnych przedsięwzięć kulturalnych - tzw. Wiejskich Kuźni Pamięci.

Kurs będzie realizowany w dwóch formach organizacji zajęć. Będą to:

• sesje weekendowe (piątek - niedziela), nazywane dalej SUL -Stacjonarny Uniwersytet Ludowy.

• Spotkania popołudniowe WUL -Wędrowny Uniwersytet Ludowy(piątek i/lub sobota popołudnie).

Animatorzy kultury i aktywiści mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie za pomocą formularza on-line (Google Forms).
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 sierpnia br.

Szczegóły znajdziesz na stronie www.kul.org.pl i na Facebooku.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.