Ekologiczny - czyli jaki? - Jak zbudować dom ekologiczny?

czwartek, 10 października 2019 r., 06:15
fot. nadesłane

Za jedną z głównych przyczyn niekorzystnych zmian klimatycznych uważana jest wzrastająca emisja CO2. Dlatego wymogi środowiska skierowane są na szeroko pojęte działania ograniczające powstawanie tego niesprzyjającego środowisku gazu. Jednym z nich jest budowa domów ekologicznych, których idea jest bliska domom energooszczędnym. Sam proces budowy domu oraz późniejsza jego eksploatacja wymagają dużej ilości energii, której towarzyszy emisja CO2. Budowa domu ekologicznego zakłada użycie materiałów niskoenergochłonnych oraz wymagających jak najmniejszych nakładów energii na ogrzewanie czy oświetlanie. Inwestorzy planujący budowę domu ekologicznego mogą starć się o dofinansowanie na jego budowę. Poniżej przedstawiono cechy jakie powinien posiadać dom ekologiczny.

Najważniejsze cechy konstrukcyjne domu ekologicznego

Budynek który można określić mianem domu ekologicznego musi posiadać odpowiednią konstrukcję, która pozwoli na ograniczenie energochłonności nawet o 50-80% w porównaniu w domami tradycyjnymi. Podstawowymi elementami na jakie należy zwrócić uwagę są konstrukcja, kształt i wielkość dachu oraz rozkład pomieszczeń. Dom ekologiczny powinien charakteryzować się prostą bryłą opartą na kształcie kwadratu czy prostokąta. Wynika to z faktu, że ciepło z budynku wydostaje się przez przegrody znajdujące pomiędzy dachem i ścianami oraz w miejscach narożników w załamaniach ścian. Prosta bryła budynki ogranicza ich ilość. W domach energooszczędnych dąży się do rezygnacji z balkonów, a tarasy stanowią osobną konstrukcję aby nie ochładzały ścian. Wiadomym jest, że ciepło unosi się ku górze. Dlatego w domach ekologicznych ogromne znaczenie ma minimalizacja stosunku powierzchni dachu do kubatury budynku, co przekłada się na mniejsze straty ciepła. Najbardziej pożądana jest konstrukcja dachu dwuspadowa lub jednospadowa (pulpitowa). Coraz większa część  projektów domów ekologicznych posiada dachy płaskie, co sprawia, że straty ciepła są jeszcze niższe. Nie bez znaczenia jest rozkład pomieszczeń. Zakłada on wykorzystanie w jak największym stopniu naturalnych źródeł energii. Pomieszczenia w których spędza się najwięcej czasu powinny znajdować się od południowe strony  domu.

Innowacyjne technologie

Dom ekologiczny oprócz tego, że posiada budowę i materiały sprzyjające ograniczeniu start ciepła, powinien wykorzystywać zieloną energię. Takie możliwości stwarzają pompy ciepła pozwalające przez cały rok ogrzewać pomieszczenia. Do ogrzewania wody można zastosować kolektory słoneczne, które najlepiej sprawdzają się w letnie, bezchmurne dni. Z kolei  panele fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do wytworzenia energii elektrycznej. Aby dom był w pełni ekologiczny warto zainwestować w przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków. Pozwoli to nie tylko w proekologiczny sposób odprowadzić produkowane ścieki,  ale stwarza również możliwość  powtórnego wykorzystania wody. Oczyszczalnie biologiczne charakteryzują się wysoką efektywnością oczyszczania ścieków do wody drugiej klasy czystości, którą można wykorzystać do nawadniania drzew i krzewów ozdobnych. Ważne, aby urządzenie posiadało znak CE co dowodzi o spełnianiu norm europejskich. Przykładem jakościowego urządzenia jest przydomowa oczyszczalnia ścieków NV firmy Traidenis-Pol Sp. z o.o..

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.