Rozmawiam i słucham, więc wiem czego ludzie potrzebują

czwartek, 10 października 2019 r., 10:00

Urodziłam się w 1946 roku. Uczyłam się i studiowałam, bo chciałam być ( i przez wiele lat byłam ) nauczycielką. Przez kolejnych 25 lat, do dzisiaj, związana jestem z samorządem. Od 1994 do 1998 byłam radną i przewodniczącą rady gminy Sierakowice, następnie w roku 1999 byłam radną powiatową i wicestarostą powiatu kartuskiego, a przez kolejnych 19 lat - nieprzerwanie od 2000 do 2018 roku- pełniłam funkcję starosty kartuskiego.

Za swoje osiągnięcia na tym polu otrzymałam wyróżnienie Starosty 20-stolecia. W ostatnich wyborach samorządowych w 2018 r. dzięki Państwa głosom ponownie zdobyłam mandat radnej i zasiadam w radzie powiatu kartuskiego, oraz pełnię funkcję członka Zarządu Powiatu Kartuskiego. Byłam prezesem i wiceprezesem konwentu starostów województwa pomorskiego, członkiem zarządu Związku Powiatów Polskich, a przez jedną kadencję sprawowałam funkcję wiceprezesa tego zarządu, ponadto byłam członkiem komitetu monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz członkiem Pomorskiej Rady Oświatowej. Działałam również w radzie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Prywatnie jestem matką i szczęśliwą seniorką licznej rodziny. Pomimo wielu obowiązków zawodowych moi najbliżsi zawsze stanowili i stanowią dla mnie najgłębszy sens życia. Przez wspólnie spędzony z nimi czas, życie w rodzinie, przyglądanie się dojrzewającym pokoleniom, patrzę na problemy innych rodzin i chyba dobrze je rozumiem.

Jestem dumna z zaufania, którym od lat darzą mnie wyborcy samorządowi. To najlepsza, moim zdaniem, weryfikacja społecznej użyteczności. Zawsze byłam bardzo aktywna zarówno na polu działań samorządowych jak i społecznych. Chciałabym nadal aktywnie działać na rzecz Kaszub, Pomorza i Polski jako Poseł do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem w stanie przekuć wieloletnie doświadczenie samorządowe na pracę w naszym Parlamencie, jako osoba, która przez wiele lat była najbliżej ludzi.

Nie należę do żadnej partii politycznej, a w tegorocznych wyborach do Parlamentu, kandyduję jako niezależny samorządowiec z listy nr 5 Koalicji Obywatelskiej z pozycji numer 9.

Myślę, że każdy przedstawiciel naszego okręgu w polskim Parlamencie ma obowiązek wsłuchiwania się w głosy mieszkańców, bez względu na ich poglądy polityczne. Wybory zdecydują, czy i na mnie ciążyć będzie taka odpowiedzialność, takie wyzwanie. Jestem przekonana, że im sprostam, bo dotychczasowa praca w samorządzie to najlepsza szkoła prawa, źródło wiedzy o prawdziwych potrzebach obywateli, to najlepsze warsztaty praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów społecznych. Trzeba było przez tych 25 lat mocno stąpać po ziemi, szukać pomysłów i pieniędzy na drogi, szpital, szkoły, na wsparcie organizacji pozarządowych, pomoc i opiekę potrzebującym, wsparcie służb policji czy straży pożarnej. Trzeba było umieć rozmawiać i współpracować z innymi, szukać tego, co łączy by wspólnie działać na rzecz naszych mieszkańców.

Z czystym sercem mogę powiedzieć, że bardzo dobrze znam nasz region - Kaszuby. Słucham mieszkańców i rozmawiam z nimi, więc wiem czego na co dzień potrzebują. Jestem za otwartością i współpracą, za doświadczeniem i wiedzą, gospodarnością i praktycyzmem. Za wspólnotą.

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jako Poseł zamierzam postulować o:
- sprzyjające warunki do życia w rodzinie
- ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną
- godne życie i wsparcie w wieku senioralnym
- właściwą edukację na każdym poziomie
- sprzyjające warunki do rozwoju firm oraz godziwą i uczciwą płacę dla pracowników.

Więcej informacji o moim programie znajdziecie Państwo na moim profilu Facebooku.

Szanowni Państwo, w najbliższym czasie szczególnie potrzeba nam mądrych i odpowiedzialnych decyzji, potrzeba nam godnej reprezentacji w Parlamencie! Pamiętajmy o tym 13 października, idźmy do wyborów!

Licząc na Państwa poparcie serdecznie pozdrawiam!
Janina Kwiecień
kandydatka do Sejmu RP
lista nr 5 pozycja nr 9

Sfinansowane przez KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.