Pomorski PFRON czeka na wnioski

wtorek, 28 września 2010 r., 10:41
fot. internet

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przypomina kartuski Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty przyjmowane są przez Pomorski oddział PFRON. O środki ubiegać można się m.in. w programie "Pegaz 2010", a konkretnie w dwóch jego obszarach:

a) Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu (termin składania wniosków: 11 października 2010)
b) Obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji (termin składania wniosków: 15 listopada 2010)

Terminy naboru wniosków w ramach pozostałych obszarów programu "Pegaz 2010", jak również w ramach programu "Komputer dla Homera 2010" zarząd PFRON wyznaczy w późniejszym terminie - informuje Mariusz Garski, koordynator kartuskiego OION działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Również ruszył już natomiast program "Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych". W tym wypadku starać można się o fundusze pokrywające cześć kosztów nauki w roku akademickim 2010/2011. Wypełnione wnioski o difinansowanie należy składać w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której nauka ma być prowadzona lub też dla jej zamiejscowej siedziby (filia, zamiejscowy ośrodek dydaktyczny). Także w tym wypadku trzeba się spieszyć, bo ostateczny termin przyjmowania wniosków wyznaczono na 15 października.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio lub telefonicznie z pracownikami Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 14, tel. (58) 694 62 06 lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Bartek Gruba


Nie ma jeszcze żadnych opinii do tego artykułu. Masz szansę skomentować go jako pierwszy.