Żukowo. Komisarz wyborczy oddalił skargi mieszkańców ws. okręgów

środa, 18 kwietnia 2018 r., 17:17
fot. Longina Templin

Na ostatniej marcowej sesji żukowscy radni ustalili okręgi wyborcze, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Z podjętą uchwałą nie zgadzało się czterech rajów, którzy byli przeciwni takiemu podziałowi. Natomiast mieszkańcy Leźna, Borkowa, Rutek i Czapli skorzystali z przysługującemu im prawa i wnieśli skargę do Komisarza Wyborczego w Słupsku.

Na powyższą uchwałę wpłynęły cztery skargi, które wniosła grupa wyborców zarzucając, że przedstawiony podział na okręgi wyborcze narusza spójność geograficzną, społeczną i historyczną niektórych sołectw. Skargi zostały oddalone.

W postanowieniu Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 5 kwietnia 2018 r. czytamy: "Kodeks wyborczy w art. 417 §1 określa, że okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, również wtedy, gdy w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 8 (art. 417 §3 pkt 2). W miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się tworzenie jednostki pomocniczej (art. 417 §4 Kodeksu wyborczego). Zgodnie z art. 418 § 2 Kodeksu wyborczego, tworzy się okręgi wyborcze dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Zaskarżona uchwała Rady Miejskiej dotycząca podziału gminy Żukowo na okręgi wyborcze nie narusza żadnego z powyżej przytoczonych przepisów.

Analiza załącznika do przedmiotowej uchwały nie pozwala na stwierdzenie, iż podział gminy prowadziłby do braku integralności terytorialnej okręgu. Żaden z okręgów nie zawiera w sobie części innego okręgu, tym samym brak jest podstaw do podważenia przedmiotowej uchwały.
Rolą Komisarza Wyborczego nie jest dokonywanie innego podziału na okręgi wyborcze, jeżeli uchwała w tym przedmiocie nie narusza przepisów Kodeksu Wyborczego, ani wytycznych i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej.

Podsumowując, wobec braku zasadności skargi w jakimkolwiek zakresie należało ją oddalić.

Trzeba podkreślić, że zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DZ. U. Z 2018 r. poz. 130) w gminie Żukowo został zmieniony system wyborczy z większościowego, gdzie o wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, na proporcjonalny art. 416 Kodeksu Wyborczego."

Kierując się przepisami mówiącymi o tym, że w danym okręgu liczba wybieranych radnych nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 8, poszczególne sołectwa i jednostki pomocnicze gminy Żukowo połączone zostały w następujące okręgi:

Okręg nr 1 - sołectwo Banino, sołectwo Czaple, sołectwo Nowy Świat, sołectwo Rębiechowo (wszystkie sołectwa bezpośrednio ze sobą sąsiadują) mandatowość - 4,77 - po zaokrągleniu daje 5 wybieranych radnych,

Okręg nr 2 - sołectwo Chwaszczyno, sołectwo Małkowo, sołectwo Miszewo, sołectwo Pępowo, sołectwo Tuchom (wszystkie sołectwa bezpośrednio ze sobą sąsiadują) mandatowość - 4,97 - po zaokrągleniu daje 5 wybieranych radnych,

Okręg nr 3 - sołectwo Borkowo, sołectwo Żukowo, Żukowo-miasto wraz z jednostkami pomocniczymi (Osiedle Nowe, Osiedle Dolne, Osiedle Wybickiego, Osiedle Norbertanek, Osiedle Elżbietowo (sołectwa i jednostki pomocnicze bezpośrednio ze sobą sąsiadują)) mandatowość - 5,31 - po zaokrągleniu daje 5 wybieranych radnych,

Okręg nr 4 - sołectwo Babi Dół, sołectwo Glincz, sołectwo Leźno, sołectwo Łapino Kartuskie, sołectwo Niestępowo, sołectwo Otomino, sołectwo Przyjaźń, sołectwo Rutki, sołectwo Skrzeszewo, sołectwo Sulmin, sołectwo Widlino (sołectwa bezpośrednio ze sobą sąsiadują) mandatowość - 5,95 - po zaokrągleniu daje 6 wybieranych radnych.

Podział ten odpowiada zasadom tworzenia okręgów określonym w Kodeksie Wyborczym z zachowaniem spójności geograficznego podziału gminy.

nadesłane/UG Żukowo

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.