Michał Melibruda stawia na rozwój Gminy Chmielno

Wybory samorządowe 2018gmina Chmielno › ARTYKUŁ SPONSOROWANY
niedziela, 30 września 2018 r., 18:46
fot. nadesłane

Tegoroczne wybory samorządowe zapowiadają się niezwykle emocjonująco w większości gmin w Powiecie Kartuskim. Areną jednej z ciekawszych walk powinna być Gmina Chmielno. Przedstawiamy Państwu wywiad z jednym z kandydatów - przedsiębiorcą, mieszkańcem Miechucina oraz szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci - Michałem Melibrudą.

Na wstępie proszę powiedzieć kilka słów o sobie.

Szanowni Państwo, urodziłem się i wychowałem w Gdańsku. Tam zdobyłem wykształcenie i rozpocząłem karierę zawodową. Po ukończeniu studiów pracowałem przez krótki czas w firmie consultingowej. Następnie rozpocząłem pracę w biurze pośrednictwa obrotu nieruchomościami, by po trzech latach otworzyć swoją własną firmę, którą prowadzę do dzisiaj. Na Kaszuby skierowało mnie serce. Z Miechucina pochodzi moja żona Izabela (z domu Sychta). Tu wybudowaliśmy dom, założyliśmy rodzinę i doczekaliśmy się trójki wspaniałych dzieci.

Kiedy i dlaczego podjął Pan decyzję o kandydowaniu na urząd wójta Gminy Chmielno?

Decyzja zapadła prawie rok temu. Moja żona na początku nie brała tej decyzji na poważnie, jednak ja od pierwszej chwili wiedziałem, że chcę ubiegać się o to stanowisko, ponieważ jeżeli już angażuję się w jakieś przedsięwzięcie - robię to na 100% i najlepiej jak potrafię. Jestem na takim etapie życia zawodowego, że stwierdziłem, iż nadeszła pora aby zrobić coś dla innych, nie tylko dla siebie.

A co chciałby Pan zrobić dla innych jako wójt? Czy posiada Pan wizję rządzenia Gminą?

Postrzegam piastowanie urzędu wójta jako misję, jako służbę społeczeństwu. Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą czy jest właścicielem przedsiębiorstwa, zdaje sobie sprawę, że ubieganie się o stanowisko wójta nie jest podyktowane względami finansowymi. Zarobki wójta są godziwe, jednak można zarobić większe pieniądze wykonując mniej stresujące zajęcia. Dlatego od samego początku kandyduję ze świadomością, że ewentualne objęcie stanowiska wiązać się będzie z olbrzymim poświęceniem, masą wyrzeczeń. Pomimo to jestem gotowy podjąć to wyzwanie i pełnić służbę dla mieszkańców Gminy Chmielno.

A co z wizją rządzenia? Czy posiada Pan program wyborczy?

Wspólnie z moimi kandydatami do Rady Gminy stworzyliśmy program wyborczy, który przedstawiamy mieszkańcom na spotkaniach przedwyborczych oraz roznosimy w formie ulotek. Nie ukrywam, że stworzenie programu zajęło mi bardzo dużo czasu. Odbyłem szereg spotkań z wieloma osobami. Pisząc program zasięgałem informacji gdzie tylko się da, odbyłem szereg spotkań z przedstawicielami innych gmin, służby zdrowia, placówek oświatowych, lokalnych przedsiębiorców. Wszystko po to aby program był rzeczowy, przyjazny dla społeczeństwa, możliwy do spełnienia a przede wszystkim nie zrujnował gminnego budżetu.

Widzę rolę wójta jako sprawnego menadżera i urzędnika, a przede wszystkim człowieka. Jako sprawny menadżer wójt powinien dbać o rozwój gminy, o budżet, o nowych inwestorów, czynić starania o pozyskanie środków na inwestycje. Jako urzędnik powinien być sprawnym łącznikiem i mediatorem między gminą a władzami powiatu i województwa. Powinien tworzyć monolit z pracownikami urzędu, aby mieli świadomość, że w razie potrzeby mogą na niego liczyć.
Jako człowiek powinien szanować każdego mieszkańca gminy i być gotowy nieść mu pomoc w potrzebie. Bez względu na czyjeś poglądy czy słowa krytyki pod własnym adresem. Tak widzę swoją rolę jako wójta.

Czy któraś z tych ról jest dla Pana szczególnie ważna? Na którą z nich położyłby Pan szczególny nacisk?

Wszystkie są bardzo istotne. Jednak chyba najważniejsze jest aby bez względu na okoliczności po prostu w każdej sytuacji pozostać człowiekiem. Zdaje sobie sprawę, że po objęciu urzędu każdy wójt sprawi, że gdzieś zostaną położone płyty, gdzieś wyremontuje się plac zabaw czy zawiesi dodatkowe oświetlenie chodnika. Ja chciałbym dać Gminie Chmielno i jej mieszkańcom dodatkową wartość w postaci mojego doświadczenia zawodowego i wykorzystać je w celu zbudowania długoletniej strategii rozwoju gminy. Moje hasła wyborcze to "Stawiamy na rozwój" oraz "Zjednoczeni dla Gminy". Chcę zbudować trwałe podwaliny dla rozwoju gminy oraz konsekwentnie dążyć do realizacji nakreślonego planu rozwoju. Kluczowe elementy to plany zagospodarowania przestrzennego, dobrze rozwinięta infrastruktura oraz przyjazny klimat i pomoc ze strony Urzędu.

A drugie hasło wyborze? Dlaczego "Zjednoczeni dla Gminy"?

Kandyduję jako osoba z czystym kontem. Nie jestem uwikłany w żadne stronnictwa ani wojenki. Zyskałem poparcie obecnego wójta - Pana Jerzego Grzegorzewskiego i kandydujemy wspólnie z KWW Razem dla powiatu i gmin. Poparcie to wynika z mojej wizji sprawowania władzy w gminie. Pragnę zaznaczyć, że w razie wygranej mam zamiar sprawować władzę całkowicie samodzielnie, w oparciu o autonomiczne decyzje.

Zjednoczeni dla Gminy to odpowiedź na skład naszego komitetu wyborczego do Rady Gminy oraz moja wizja współpracy. W komitecie wyborczym znaleźli się niektórzy obecni Radni, którzy wcześniej nie zawsze prezentowali tożsame poglądy, znalazły się również osoby reprezentujące przeciwne stronnictwa, są tu też osoby zupełnie nowe. Łączy ich jedno - rozumieją, że dla dobra Gminy Chmielno najważniejsza jest zgoda i współpraca. Nie możemy dopuścić do sytuacji kiedy czyjeś partykularne interesy albo wzajemne animozje doprowadzają do paraliżu pracy Rady Gminy, uniemożliwiając podejmowanie korzystnych dla gminy decyzji, hamując jej rozwój. Moi kandydaci do Rady Gminy gwarantują sprawne działanie i współpracę w jasno określonym kierunku jakim jest rozwój naszej gminy.

Jako jedyny Komitet zarejestrowaliście Państwo kompletną listę kandydatów do Rady Gminy Chmielno. To efekt programu wyborczego, świeżości czy Pana pracy?

Rzeczywiście udało nam się skompletować listę piętnastu kandydatów do Rady Gminy. Absolutnie nie ma tu żadnego przypadku. Każda osoba na tej liście jest warta tego aby oddać na nią swój głos. Niektórzy podjęli decyzję szybko, z innymi musiałem spotykać się wielokrotnie zanim podjęli decyzję o przystąpieniu do naszego komitetu. O niektórych starali się również moi kontrkandydaci. Tym bardziej jestem dumny z osiągniętego sukcesu w postaci stworzenia zespołu fantastycznych osób, które chcą współpracować i stawiać na rozwój naszej gminy. Przy okazji pragnę podkreślić, że na naszej liście znajdują się osoby bardzo zasłużone dla lokalnej społeczności. Niektórzy to wręcz ludzie - legendy. Tym bardziej jestem dumny, że zyskałem ich zaufanie. Postaram się ich nie zawieść.

Co może Pan powiedzieć o kontrkandydatach?

Panią Magdalenę Pokojską i Panią Marię Piotrowiak poznałem osobiście. To bardzo sympatyczne osoby o wysokiej kulturze osobistej. Pana Andrzeja Czaję znam jedynie z mediów ale mam nadzieję również poznać go osobiście.

Czy na zakończenie chciałby Pan powiedzieć coś wyborcom?

Oczywiście. Gorąco zachęcam Państwa do udziału w moich spotkaniach przedwyborczych, które organizuję w każdym Sołectwie. Warto przyjść i posłuchać o naszych planach, pomysłach a przede wszystkim przedstawić nam Państwa problemy i obawy. Przecież nasz program powinien być odpowiedzią na Wasze potrzeby. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w wyborach. Nieprawdą jest, że jeden głos nie ma znaczenia.

KWW Razem dla Powiatu i Gmin

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.