"Otwarty na ludzi - skuteczny w działaniu"

Wybory samorządowe 2018gmina Kartuzy › ARTYKUŁ SPONSOROWANY
poniedziałek, 1 października 2018 r., 15:47

Wybory samorządowe zdecydują o przyszłości naszej gminy. Kartuzy muszą być miejscem, w którym ludziom żyje się wygodnie i bezpiecznie. Nasze miasto powinno posiadać przemyślaną strategię rozwoju, być dobrze zorganizowane i dobrze zarządzane.

Nasz samorząd musi otworzyć się na ludzi i wykorzystać swój potencjał turystyczny. Tworzymy Komitet Wyborczy "Checz" - Dla gminy i Mieszkańców, ponieważ chcemy, aby w naszej małej ojczyźnie nastąpiły realne zmiany. Jestem przekonany, że nasi kandydaci będą dobrymi radnymi, rzetelnie wykonującymi swoje zadania i skutecznie reprezentującymi swoich wyborców.

Zachęcam Państwa do udziału w wyborach i dziękuję za głosy oddane na naszych kandydatów.

Z wyrazami szacunku,
Mariusz Treder, kandydat na burmistrza Kartuz.

TURYSTYKA I ROZWÓJ
Lasy i jeziora to bogactwo i potencjał naszej gminy. Możliwość swobodnego dostępu do nich dla mieszkańców i turystów daje realną możliwość podniesienia walorów turystycznych naszego miasta i sołectw.
Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są:
- budowa połączeń pieszo-rowerowych, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Kartuzami, a terenami wiejskimi na trasach:
- Kartuzy-Złota Góra i dalej połączenie z gminą Stężyca
- Kartuzy-Mirachowo
- Kartuzy-Kiełpino
- Kiełpino-Borowo
- Borowo-Żukowo

- powstanie stref aktywnego wypoczynku, miejsc do rekreacji, mini boisk, placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu na terenie miasta oraz w każdym sołectwie
- budowa gminnego kąpieliska
- zwiększenie budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego
- stworzenie strategii rozwoju sołectw na najbliższe 10 lat
- dbanie o estetykę przestrzeni publicznej
- zaprzestanie wyprzedaży gminnego majątku
- współpraca z Radą Miejską na rzecz rozwoju naszej gminy

INFRASTRUKTURA DROGOWA I BEZPIECZEŃSTWO
- działania w kierunku budowy drugiego etapu obwodnicy Kartuz
- zwiększenie tempa rozwoju infrastruktury wiejskiej, działania na rzecz modernizacji zaniedbanych dróg na terenie miasta i sołectw
- rozbudowa oświetlenia dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców
- wspieranie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia technicznego oraz warunków lokalowych

OCHRONA ŚRODOWISKA
- stworzenie planu działania w kierunku oczyszczenia kartuskich jezior i podjęcie zdecydowanych kroków w tym kierunku
- wspieranie rozbudowy sieci gazowej
- budowa kanalizacji w Kiełpinie, Mezowie, Brodnicy Górnej
- wykonanie koncepcji oraz projektu budowy kanalizacji sanitarnej w okręgu prokowsko-mirachowskim

OŚWIATA, WYCHOWANIE I KULTURA
- budowa sal gimnastycznych w Kartuzach przy SP nr 2, w Prokowie oraz Brodnicy Górnej
- rozbudowa szkoły podstawowej w Prokowie, Dzierżążnie oraz Łapalicach
- rozwój bazy dydaktycznej
- działania zmierzające do jak najbardziej intensywnego wykorzystania obecnie istniejącej infrastruktury tj. Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu w Złotej Górze, Gaju Świętopełka, Centrum Kultury, biblioteki przy dworcu oraz pływalni
- tworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.