Waldemar Miłejko kandydat do Rady Powiatu Kartuskiego

Wybory samorządowe 2018powiat kartuski › ARTYKUŁ SPONSOROWANY
poniedziałek, 8 października 2018 r., 09:25
fot. nadesłane

Waldemar Miłejko kandyduje do Rady Powiatu Kartuskiego jako reprezentant gminy Kartuzy oraz Kiełpina z Komitetu Wyborczego Wyborców "Samorządne Kaszuby-Nasze Sprawy".

Waldemar Miłejko ma 43-lata, żonę i trójkę dzieci. Przez lata związany służbą w Państwowej Straży Pożarnej, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Przez osiem lat pełnił funkcję Zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Czas wolny najchętniej spędza z rodziną, choć jego hobby to również jazda na rowerze, wędkarstwo i akwarystyka.

Dlaczego zdecydował się Pan na start w wyborach?

Po zakończeniu służby w Państwowej Straży Pożarnej mogę więcej czasu poświęcić na dodatkowe zajęcia i zaangażować się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Uważam, że gmina Kartuzy, a w tym Kiełpino, czyli największe jej sołectwo, zasługuje na kandydata, który będzie ten obszar godnie reprezentował w Radzie Powiatu Kartuskiego. Dzięki doświadczeniu, które zdobyłem podczas służby w Państwowej Straży Pożarnej, mogę zagwarantować, że będę godnie reprezentować lokalną społeczność i dbał o jej interesy z największą starannością.

Co mógłby Pan wnieść do rady powiatu jako jej członek?

Mam bardzo wiele pomysłów, których realizacji warto byłoby się podjąć, głównie w obszarze bezpieczeństwa, bo to domena, którą zajmowałem się przez całe życie zawodowe, choć nie tylko. Bezpieczeństwo to bardzo szerokie pojęcie. Kryją się pod nim zagadnienia związane z inwestycjami, jak również z działalnością edukacyjną, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych. Przez swoją pracę w radzie chciałbym tworzyć tzw. kulturę bezpieczeństwa w społeczeństwie. Zależy mi na tym, by propagowanie odpowiednich zachowań zaowocowało poprawą bezpieczeństwa.

Na czym chciałby się Pan skoncentrować podczas pracy w radzie?

Kieruję się życiową prawdą, która brzmi "Zgoda buduje - niezgoda rujnuje". Jak już wspomniałem, ogromnie ważne jest dla mnie bezpieczeństwo. Chciałbym służyć jego poprawie poprzez wsparcie i dalszy rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych jako najważniejszego filaru realizującego działania na rzecz bezpieczeństwa. Jednostki OSP w naszym regionie stoją na bardzo wysokim poziomie, jednakże aby tak pozostało, konieczna jest ciągła troska o ich rozwój i odpowiednie wyposażenie. Zależy mi też na pomocy rodzinom, osobom chorym i niepełnosprawnym oraz seniorom poprzez wsparcie między innymi budowy hospicjum dla ciężko i nieuleczalnie chorych w Kartuzach. Ogromnie istotne w nadchodzącej kadencji będzie też zadbanie o rozwój i zapewnienie dostępu do profesjonalnej opieki zdrowotnej poprzez działania na rzecz budowy nowoczesnego bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach. Stawiam na wsparcie działań na rzecz modernizacji oraz budowy kolejnych kilometrów dróg powiatowych i wojewódzkich, dostępność komunikacyjną poprzez budowę i rozwój węzłów komunikacyjnych, stacji kolejowych, parkingów, ciągów pieszych i rowerowych, jak również rozwój dobrej i otwartej dla wszystkich edukacji ogólnej oraz zawodowej oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi aktywnych ludzi.

Jaki powinien być dobry radny?

Powinna być to osoba uczciwa, która posiada doświadczenie, otwarta na współpracę z ludźmi, samorządami różnych szczebli zarówno gminnego, jak i wojewódzkiego. Uważam, że powodzenie danego przedsięwzięcia jest możliwe tylko wtedy, gdy potrafimy rozmawiając, odpowiednio argumentować dążenie do danego celu. Musimy być otwarci na współpracę na zasadzie merytorycznej dyskusji i to jest droga do sukcesu. Pracę w samorządzie należy traktować jako służbę.

Dlaczego warto oddać na pana głos?

Ponieważ jestem pełen energii i zdeterminowany do tego, by w sposób pełny zaangażować się w prace samorządu na szczeblu powiatowym, a z drugiej strony posiadam bogate doświadczenie w zakresie współpracy z różnego rodzaju organizacjami, samorządami, które nabyłem w dotychczasowej pracy pełniąc służbę w PSP. Wyrazem mojej wiarygodności oraz uczciwości niech będzie fakt, że społeczeństwo od wielu lat obdarza strażaków zaufaniem na poziomie ponad 94 proc. Będę zaszczycony, jeśli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem i poparciem.

KWW "Samorządne Kaszuby-Nasze Sprawy"

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.