Debata z kandydatmi na burmistrza Kartuz. Zobacz relację!

poniedziałek, 8 października 2018 r., 14:36
fot. MD-Z

Za nami debata wyborcza z udziałem kandydatów na burmistrzów. Pretendenci do objęcia najważniejszego stanowiska w gminie Kartuzy zmierzyli się z pytaniami dziennikarzy, mieszkańców, jak również będą mieli okazję zadać pytanie swojemu kontrkandydatowi.

Debata odbędzie się w Kartuskim Centrum Kultury w poniedziałek, 8 października o godzinie 18. Wezmą w niej udział - Mieczysław Grzegorz Gołuński, Tomasz Belgrau oraz kandydat KWW Checz - Dla Gminy i Mieszkańców Mariusz Treder. Debata jest otwarta dla mieszkańców. Może wziąć w niej udział każdy chętny.

W pierwszym etapie kandydaci na burmistrza Kartuz zmierzą się z pytaniami przygotowanymi przez organizatorów debaty, a więc dziennikarzy Dziennika Bałtyckiego, portalu Kartuzy.info oraz portalu Expresskaszubski.pl.

W drugiej turze kandydaci będą mieli szansę zadań pytanie kontrkandydatowi. A następnie po udzieleniu przez niego odpowiedzi będą mogli ją skomentować.

W trzeciej części każdy kandydat udzieli odpowiedzi na jedno pytanie wylosowane z puli przygotowanej przez publiczność. Na zakończenie każdy z kandydatów będzie miał możliwość, by podsumować debatę.

Tu możesz obejrzeć transmisję z debaty:
Relacja na żywo:

Trwa prezentacja kandydatów. O głosy mieszkańców gminy Kartuzy w wyborach na burmistrza Kartuz powalczą Mieczysław Grzegorz Gołuński z KWW Zrzeszeni dla Kaszub, Tomasz Belgrau z KW Prawo i Sprawiedliwość oraz kandydat KWW Checz - Dla Gminy i Mieszkańców Mariusz Treder.

Przed nami pierwsza runda. Kandydaci na burmistrza Kartuz odpowiedzą na pytania dziennikarzy.

Pytanie: Jak widzi Pan zrównoważony rozwój całej gminy?

Mieczysław Gołuński - W ostatniej kadencji zatwierdziliśmy studium rozwoju całej gminy. Zawarliśmy w nim elementy, które wnosili mieszkańcy, ale również zamieściliśmy tereny inwestycyjne. Nie jesteśmy strefą dużego przemysłu. Musimy skupić się na naszych małych przedsiębiorcach. powinniśmy wspierać małe, rodzinne firmy, które dają zatrudnienie i tworzą gospodarkę naszej gminy.

Tomasz Belgrau - Zrównoważony rozwój upatruję przede wszystkim w sprawiedliwym podziale budżetu. Gmina powinna być impulsem do działania dla całej gminy. Zrównoważony rozwój powinien trafiać też na obszary wiejskie. Inwestycje - oczyszczanie jezior, budowa kolejnego etapu obwodnicy Kartuz, ścieżki rowerowe. Tereny wiejskie powinny być tak samo brane pod uwagę jak miasto. Chcemy zadbać o estetykę wsi.

Mariusz Treder - Nasza gmina ma ogromny potencjał, tkwi on w lasach i jeziorach, które powinny być naszą wizytówką. Pod względem gospodarki najważniejsza jest obwodnica. Przy niej będą mogły powstać nowe firmy, nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Nowe firmy wprowadziłyby do budżetu gminy podatki. Strefa turystyczna - oczyszczać jeziora, otworzyć potencjał gminy na tereny wiejskie, a więc m.in. budowa ścieżek pieszo-rowrowych.

Pytanie - Kartuzy jako miasto z roku na rok się wyludniają, jednocześnie rośnie liczba mieszkańców wsi. Jak powinna kształtować się polityka gminy w najbliższej kadencji, by uwzględnić to zjawisko?

Tomasz Belgrau - Z jednej strony główną rolę powinny grać aspekty, o których mówiliśmy, ale chciałbym też zwrócić uwagę na program "Mieszkanie +". Gmina powinna podjąć działania, by takie obiekty mogły tu z programu rządowego powstać. Druga sprawa miasto musi się rozwijać i być otwarte na tereny wiejskie, które będą impulsem do rozwoju. Należałoby też poszerzyć granice miasta.

Mariusz Treder - Aby Kartuzy się wyludniały, Kartuzy muszą być przyjazne mieszkańcom. Musimy rozwijać teren wiejskie. Priorytetem jest budowa obwodnicy Kartuz. Mieszkańcy będą się tu osiedlać jeśli będą skomunikowane z Trójmiastem. Budowa stref rekreacyjnych. Młodzi ludzie będą chcieli tu mieszkać,

Mieczysław Gołuński - Kartuzy otoczone są ze wszystkich stron lasami, a więc rozwój jest nieco ograniczony. Mamy strefy budownictwa, tak by umożliwić budowę nowych mieszkań. Ważne jest stworzenie bazy dydaktyczne. Mamy wspaniale wyposażone szkoły. Wykorzystanie stref niezasiedlonych, aby stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Musimy wspierać przedsiębiorczość, utrzymać PKM.

Pytanie - Jakie zamierza pan zastosować rozwiązania, by poprawić przepływ informacji między mieszkańcami a urzędem i urzędem a mieszkańcami.

Tomasz Belgrau - Bardzo dobre pytanie, dlatego, że są tutaj media, które powinny być nośnikiem informacji. W gminie Kartuzy jest ich sporo i odgrywają szczególną rolę. Jeśli wygram wybory, będę zapraszać media by regularnie pojawiały się w urzędzie, by mieszkańcy byli doinformowani. Przez ostatnie lata wiele informacji zostawało w urzędzie, chcę to zmienić. Ważne jest też zwiększenie szybkości łącz internetowych. Tereny wiejskie nie mają szybkiego Internetu, należałoby podjąć działania, aby to zmienić.

Mariusz Treder - Dobre pytanie w kontekście sytuacji ostatnich czterech lat. Moi koledzy z rady niejednokrotnie informowali media, że nie otrzymują informacji odnośnie planów gminy, stąd rodziły się problemy i konflikty. Przykładem może być Gaj Świętopełka. Padło tylko stwierdzenie, że chcemy wyasfaltować gaj. Powinno paść pytanie do mieszkańców, jakie mają zdanie Burmistrz nie jest od tego, żeby burmistrz powinien wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. O w tym temacie powinien być mega skuteczny

Mieczysław Gołuński - Najważniejszym elementem rozwoju jest strategia rozwoju. Jeżeli ktokolwiek zasiądzie na fotelu burmistrza, musi realizować strategię Kończymy przygotowanie strategii. Wszystko jest realizowane zgodnie ze strategią. Taka jest rola burmistrza. I to realizujemy. Gmina działa przejrzyście. Moja osoba jest otwarta i dostępna dla wszystkich mieszkańców. Ważna sprawa powstanie rad osiedlowych, rady młodzieży. A Gaj Świetopełka myślę, że wszystkim się podoba. Jest to jedna z piękniejszych inwestycji zrealizowanych w tej kadencji

W drugim etapie debaty, czas na pytania, które kandydaci będą zadawać swoim kontrkandydatom.

Pytanie Tomasza Belgraua do Mariusza Tredera - Cztery lata temu kandydat na burmistrza pan Mieczysław Gołuński obiecał zmniejszyć zadłużenie. Minęły cztery lata dług zwiększył się. Co zrobi pan w tym celu, by odwrócić taką niekorzystną sytuację finansową?

Mariusz Treder - Dług gminy Kartuzy stale wzrasta, burmistrz mówił, że będzie spadał. Dwie metody rozwiązania - inwestycje przy wykorzystaniu maksymalnie możliwości dofinansowań i jasność w ogłaszaniu i prowadzeniu przetargów. Przetargi powinny być ogłaszane wcześniej, a czas realizacji dłuższy.

Odpowiedź Tomasza Belgraua - To bardzo istotne kwestie, przetargi powinny być jasne i klarowne. To jasne. Musimy mieć świadomość, że działamy uczciwie.

Mieczysław Gołuński do Mariusza Tredera - Co skłoniło Pana do startowania na burmistrza? Czy będzie pan lepszy od Tomasza Belgraua

Mariusz Treder - Nie wiem, czy będę lepszym. Wiem jedno, że będę lepszym burmistrzem od pana. Z jednego powodu - 28 lat pracuje pan w tej gminie. Wydaje mi się, ze to po prostu za długo. 28 lat to wystarczająca ilość czasu, aby dla tej gminy zrobić 28 razy więcej.

Mieczysław Gołuński - Myślę, że tego co zrealizowano w tych okresach czasu jest widoczne i jesteśmy z tego dumni. Życzę panu, aby W tej kadencji 70 mln zł przy do gminy. Takich środków jeszcze nie było

Mariusz Treder do Tomasza Belgraua - Co pan zamierza zrobić, aby mieszkańcy uwierzyli, że gmina zmierza w dobrym kierunku?

Tomasz Belgrau - Myślę, że trzeba się odnieść do potrzeb, które widzimy o mieszkańców nie tylko terenów wiejskich, ale też i miasta. Od mieszkańców usłyszałem wiele o zaniedbaniach. Proszę zapytać mieszkańców osiedli, czy są zadowoleni z polityki gminnej. Dlaczego nie ma chodników na wsi? Dlaczego nie rozwija się infrastruktura drogowa? Dlaczego nie ma chodników? Są miejsca zapomniane. Musimy dać tym mieszkańcom co jest im potrzebne. Nie można budować tylko dużych inwestycji.

Mariusz Treder - Sugerowałbym jeszcze jedną rzecz, aby te kwestie przekazać osobie niezależnie od tego, kto zostanie burmistrzem.

Tura pytań od uczestników debaty.

Pytanie wylosowane przez Mieczysława Gołuńskiego - "Czy ma pan konkretny plan na oczyszczenie kartuskich jezior?"

Odpowiedź Mieczysława Gołuńskiego - Mamy taki plan i go już realizujemy. To co dziś widzicie na terenie miasta, prace na ul. Mściwoja czy na ul. Sędzickiego, trwająca budowa zbiorników retencyjnych rozpoczęła proces oczyszczania kartuskich jezior. Aby oczyścić jeziora konieczne jest najpierw odcięcie dopływu zanieczyszczeń do nich, a to się uda przez tę inwestycję. Zdobyliśmy na to 8 mln dofinansowania, a całość to koszt 14 mln zł. Zadanie ma być zakończone w przyszłym roku.

Pytanie do Mariusza Tredera - Jak będzie Pan współpracował z SM Kaszuby?

Mariusz Treder - Burmistrz to jest urząd, osoba, która powinna się wsłuchiwać w głosy mieszkańców. Nie oszukujmy się, ze w tej chwili jeżeli chodzi o tereny kartuskich osiedli - były one wpisane do strategii jako osobne obszary, zdegradowane, które wymagają rewitalizacji. A nie zostały zrewitalizowane. Jako burmistrz będę wsłuchiwać się w głosy mieszkańców, również spółdzielni, które są równie ważne.

Pytanie do Tomasza Belgraua - Jak często będzie się Pan spotykał z mieszkańcami dzielnic Kartuz

Tomasz Belgrau - Będę zachęcał, aby powstały rady osiedlowe. Powinny być one głosem płynącym od mieszkańców do urzędu. Wiemy, że ten głos dociera do urzędu. Kiedy będzie działał budżet obywatelski, będzie coraz więcej środków, mieszkańcy będą mogli bardziej angażować się w rozwój swoich osiedli. Będziemy spotykać się z mieszkańcami podczas konsultacji.

Kandydaci podsumowują debatę.

Podsumowanie:

Tomasz Belgrau - Przede wszystkim przypomnę to, co ukaże się w programie mojego komitetu. Chcę by powstała rada młodzieżowa, rada seniorów. Będziemy oczekiwać głosu od młodego pokolenia i od seniorów. Bardzo ważna rzecz związana jest z tym, że mieszkańcy Kiełpina nie mają remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, są zawiedzeni tym, że nie można bardzo szybko reagować, nie mają się, gdzie spotkać. To bardzo ważny aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o Kartuzy, przemyśleć trzeba realizację pewnych inwestycji, czy my potrzebujemy kładki? Nie powinniśmy wydać pieniędzy na coś innego, bardziej potrzebnego? Jest wiele ważnych inwestycji.

Mieczysław Gołuński - Ostatni okres czasu pokazał nam że można zrobić bardzo wiele działając wspólnie. Udaje się nam się to realizować. Zmieniamy miasto i wsie. Mówmy w tej chwili o kanalizacji, jesteśmy przygotowani do budowy kanalizacji w Brodnicy poprzez Ręboszewo, Smętowo. Mamy koncepcję zagospodarowania terenów wiejskich odnośnie kanalizacji okręgu sianowsko-mirachowskiego. Mówimy o ochronie środowiska. Oświata jest na wysokim poziomie, mówimy o rozbudowie szkół, by dzieci nie chodziły na dwie zmiany, budowa place zabaw, boiska, hale sportowe. Fundusze sołecki i obywatelski sprawdzają, się, musimy zwiększyć je o dużo większe pieniądze.

Mariusz Treder - Wspomniałem, gmina ma ogromny potencjał gospodarczy i turystyczny. Aby go wykorzystać potrzebne są trzy zasadnicze kwestie, budowa obwodnicy, czyste jeziora i ciągi komunikacyjne między Kartuzami a poszczególnymi sołectwami. Gmina Kartuzy musi być gminą, w której dobrze się żyje mieszkańcom. Musi być gminą, z której mieszkańcy są dumni. Burmistrz musi być osobą, która wsłuchuje się w głosy mieszkańców i która bierze je pod uwagę i skutecznie realizuje to, czego mieszkańcy oczekują.

AL, MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.