KWW Otwarte Kaszuby - młodzi i dynamiczni kandydaci z ciekawą wizją rozwoju

Wybory samorządowe 2018powiat kartuski › ARTYKUŁ SPONSOROWANY
środa, 17 października 2018 r., 15:45
fot. nadesłane

Otwarte Kaszuby to najmłodszy komitet wystawiający kandydatów do Rady Powiatu Kartuskiego. Stawiamy sobie za cel prawdziwą dyskusję o wizji rozwoju regionu. Kampania wyborcza może polegać wyłącznie na oplakatowaniu kaszubskich miejscowości, ale czy to coś wniesie? Chcemy zachęcić wszystkich do rozmowy o funkcjonowaniu samorządu, rozwoju turystyki, przyciąganiu inwestorów, edukacji i kulturze.

Kandydaci Otwartych Kaszub to przede wszystkim osoby już działające społecznie. Nie ma wśród nich nikogo z obecnych radnych powiatowych, zdecydowana większość angażuje się jednak w pracę społeczną na rzecz regionu.

Mamy bardzo dużo pomysłów na rozwój, ale jednocześnie bardzo zależy nam na tym, by samorząd uważnie wsłuchiwał się w głos mieszkańców. Na naszych spotkaniach rozmawiamy o wartościach i szansach rozwoju powiatu. Doceniamy to, co już udało się zrobić, ale wierzymy, że samorząd potrzebuje autentycznej, nowej dawki energii.

Kandydaci Otwartych Kaszub przeprowadzili w trakcie kampanii szereg konferencji programowych. Przed kartuskim dworcem mówili o przyciąganiu inwestycji, edukacji i kulturze, w Parku Wiejskim w Połęczynie - o rozwoju turystyki, w Chmielnie z kolei o pomysłach na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegóły programowe:

NASZA WIZJA

Profesjonalnie zarządzany samorząd, transparentny, otwarty, przyciągający inwestycje, w służbie mieszkańców, wykorzystujący szanse.
 
NASZE CELE

- budowa samorządu transparentnego i otwartego - z jawnym i dostępnym publicznie katalogiem zawieranych umów, jasnymi dla mieszkańców procesami, otwartą komunikacją,
- stworzenie prawdziwej, kompleksowej strategii rozwoju, opartej na analizie zasobów, szczegółowo definiującej metody dojścia do wyrażonej w niej celów, będącej łącznikiem pomiędzy strategią województwa i gmin, jednocześnie realizując naszą wizję,
- inwestycje w tym w infrastrukturę realizowane w sposób uporządkowany, zgodnie z przyjętą wcześniej szczegółową strategią rozwoju oraz harmonogramem, równomiernie rozmieszczone na terenie całego powiatu,
- wykorzystanie potencjału regionu, jego bogactwa naturalnego i kulturowego do rozwoju turystyki, poprzez wykorzystanie wiedzy z obszaru marketingu, nowoczesnych technologii oraz innych narzędzi,
- zwiększenie roli mieszkańców w decyzjach samorządu poprzez powołanie dobrze funkcjonujących ciał reprezentujących jak najszerzej grupy społeczne takie jak młodzież, seniorzy oraz wszyscy zainteresowani,
- edukacja przyszłości - kontynuowanie dobrych działań, angażowanie młodzieży w projekty obywatelskie, powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu, przygotowanie młodzieży do startu na najlepsze uczelnie na świecie i do świadomego wyboru ścieżki kariery zawodowej, profesjonalne zarządzanie absolwentami i zarządzanie ich potencjałem,
- praca nad pozyskaniem inwestorów i systematycznym zwiększaniem dochodów budżetów lokalnych samorządów, wykorzystanie w tym celu strategii pozyskiwania inwestorów opartej na zasobach (w tym nowych, takich jak dostęp do PKM),
przeznaczenie zwiększonych dochodów na rozwój usług społecznych, wsparcie mobilności seniorów i młodzieży (dofinansowany darmowy bilet dla dzieci i młodzieży i seniorów?)
- Kultura przez duże K - dzisiaj bardzo dużo osób, instytucji i organizacja ma niesamowite osiągnięcia, ale brakuje koordynacji i promocji, chcemy to zmienić
 
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGRAMU NA POZIOMIE POWIATU
zadania własne: drogi, szkoły, szpitale, urzędy, komunikacja, promocja, sport i kultura
 
SZERSZA WIZJA - NIE TYLKO POWIAT
Chcemy rozwijać samorząd na wszystkich szczeblach jako środowisko zaangażowane na poziomie województwa, powiatu i gmin. Nasi kandydaci startują nie tylko do powiatu. Prowadzimy również dialog promując nasze postulaty i wartości wśród wielu środowisk.
 
PAKIET OBYWATELSKI
- rady młodzieżowe, seniorów, innych środowisk,
- wsparcie osiedli i sołectw - systematyczne zwiększanie środków na fundusze sołeckie oraz budżety obywatelskie,
- samorząd transparentny - jawność procesów i umów, konsultacje społeczne z prawdziwego zdarzenia.
 
PAKIET STRATEGII DLA SAMORZĄDU
samorząd profesjonalny - solidna konstrukcja strategii rozwoju w myśl zasady wzajemnego oddziaływania=sprzężenia poszczególnych szczebli samorządu
 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO <-> STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KARTUSKIEGO <-> STRATEGIE ROZWOJU GMIN <-> PLANY ODNOWY SOŁECTW, ROZWOJU OSIEDLI
- tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego i uporządkowanego ładu przestrzennego,
- właściwa analiza zasobów i dopiero na jej bazie podejmowanie decyzji, przygotowywania scenariuszy i symulacji rozwoju.
 
PAKIET INWESTYCYJNY
- uznanie zwiększania przychodów budżetu bez podnoszenia podatków jako priorytetu dla każdego szczebla samorządu,
- szczegółowa analiza wszystkich możliwości zwiększania wpływów do budżetów samorządu lokalnego,
- profesjonalna strategia pozyskiwania inwestorów rozpisana na najbliższe lata.
 
PAKIET SPOŁECZNY
- zdiagnozowanie rzeczywistej skali problemów społecznych - tych, które są znane oraz takich, o których się nie mówi, jak mobilność osób starszych, dzieci i młodzieży,
- zwiększanie przychodów na poczet wsparcia potrzebujących grup,
- aktywne działania mające na celu ochronę przed przemocą i wykluczeniem grupy potrzebujące wsparcia.

KWW Otwarte Kaszuby

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.