Tomasz Belgrau. Odpowiedzi na pytania mieszkańców

Wybory samorządowe 2018gmina Kartuzy › ARTYKUŁ SPONSOROWANY
środa, 17 października 2018 r., 15:55
fot. nadesłane

Szanowni Państwo podczas debaty na Burmistrza Kartuz, regulamin stanowił, że w trzeciej rundzie wylosowane zostanie zaledwie jedno z Państwa pytań do poszczególnych kandydatów. By żadne z nich nie umknęło, postanowiłem ze swojej strony odpowiedzieć na wszystkie pytania, które miały trafić do mnie, a nie zostały wylosowane.

Pod odpowiedziami na pytania przeczytacie Państwo również mój program wyborczy w postaci listy postulatów. Zamierzam postawić na dynamiczny rozwój turystyczno-gospodarczy Gminy Kartuzy!

Jak Pan wytłumaczy swoje zakończenie kariery w gminie Żukowo?

Czy pracę w samorządzie można rozpatrywać w kategoriach kariery? Praca w samorządzie jest służbą na rzecz mieszkańców. Zarządzałem wówczas pięcioma wydziałami. Byłem bardzo dobrze oceniany przez mojego szefa i mieszkańców. Miałem szeroki zakres obowiązków. Moje działania zagwarantowały również powrót do bardzo dobrych relacji we współpracy z samorządami z zagranicy, natomiast postanowiłem odejść ponieważ wybrany na burmistrza inny włodarz, od samego początku wykazywał niechęć do mnie i niektórych innych pracowników. W takiej atmosferze trudno tak do końca, oddać się pracy.

Jako mieszkaniec SM Kaszuby i członek Rady Nadzorczej mam pytanie na temat współpracy kandydata na urząd burmistrza z Zarządem i pośrednio - z Radą Nadzorczą SM "Kaszuby"?

Gwarantuję bardzo dobrą współpracę z Zarządem i Radą Nadzorczą. Uważam, że gmina ma obowiązek wspierać działania wszystkich obszarów gminnych. Z tych obszarów płyną podatki, które zasilają budżet gminny. Oczekiwania mieszkańców Spółdzielni nie są wygórowane. Uważam też, że gmina powinna wspierać działania Zarządu ponieważ posiada ku temu odpowiednie narzędzia. Przecież sprawy mieszkańców nie wychodzą ponad te, które mieszczą się w ramach zadań własnych wykonywanych przez gminę.

Jak Pan zamierza pogodzić pracę biznesmena z pracą w gminie?

Obecnie prowadzę działalność, która nie koliduje i nie będzie kolidować z pracą w samorządzie. Chcę w stu procentach oddać się pracy na rzecz samorządu gminy Kartuzy. Mieszkańcy i ich problemy są dla mnie priorytetem. Potrzeba zdecydowanych działań, ponieważ zbyt długo czekamy na prawdziwy rozkwit turystyczno-gospodarczy naszej gminy.

Co Pan robił dla gminy Kartuz dotychczas jako osoba, której zależy na naszej społeczności?

Od wielu lat pracuję na rzecz mieszkańców gminy pełniąc różne funkcje publiczne. Wspomnę, tylko, że w latach 2015/16 pełniłem funkcję zastępcy burmistrza. W tym czasie wspólnie z pracownikami urzędu, spędziłem wiele godzin pracy nad projektem budowy dworca i węzła integracyjnego, projektami związanymi z gospodarką odpadami i ochroną środowiska, oświatą, budową drogi Marcina, Kaszubskiej Trasy Rowerowej i wielu innych.

Należy dodać, iż obecny etap prac dotyczący tych projektów trwa nieprzerwanie od 2011 roku. Całość wynika z wieloletniej współpracy całego sztabu ludzi. Od wielu lat zabiegam, aby gmina podjęła zdecydowane działania na rzecz estetyzacji wszystkich miejscowości w gminie Kartuzy.

Czy nie czuje się Pan oszukany przez obecnego burmistrza po tym jak pana potraktował?

Oczywiście, że czuję się oszukany, ale nie tylko ja. Również wszyscy Ci, którzy za moją sprawą oddali na Pana Gołuńskiego swój głos. Zawarliśmy umowę dżentelmeńską, z której wynikało, że zostanę jego zastępcą i zajmę się między innymi sprawami terenów wiejskich. Niestety bardzo szybko okazało się, że byłem tylko narzędziem do osiągnięcia jego cwanych zamiarów. Okazało się też, że obecny włodarz nie chce ze mną współpracować. Podejmował większość decyzji poza moimi plecami, przekazując minimum informacji. Odwołując mnie ze stanowiska zastępcy posłużył się szantażem, któremu się nie poddałem. Uważam, że od samego początku miał inne zamiary, których celem było między innymi powołanie dwóch obecnych zastępców.

Dlaczego będzie Pan lepszym burmistrzem od pozostałych kandydatów?

Myślę, że pasja, wykształcenie, uczciwość, umiejętność i chęć słuchania to podstawowe cechy, jakie powinien posiadać samorządowiec. Uważam, że obecnemu włodarzowi takich cech brakuje. Jestem szczerze przekonany, że moja kandydatura wniesie znaczną poprawę w relacjach na linii burmistrz - mieszkańcy. Chcę realizować program, którego autorem będzie nie tylko burmistrz, ale przede wszystkim sami mieszkańcy.

Czy ma Pan konkretny plan na oczyszczenie kartuskich jezior?

Jeżeli zostanę burmistrzem, użyję swoich umiejętności dotyczących współpracy z instytucjami wspierającymi działania na rzecz ochrony środowiska. Podjąłem już w tym kierunku miedzy innymi, rozmowy z administracją rządową. Obecnie podejmowane działania są niewystarczające. Niestety obecny burmistrz nie skorzystał od razu po objęciu urzędu z projektu, którego autorem jest profesor Dunalska, a wypracowany został przez zespół nadzorowany przez panią Lehman. Do dziś uważany jest za najbardziej trafny. Przeleżał prawie 4 lata w "szufladzie".

Stawiamy na bezpieczeństwo i turystykę:
1. Budowa w pierwszej kolejności drugiego etapu obwodnicy Kartuz na
odcinku Grzybno-Łapalice, a następnie podjęcie działań
zmierzających do budowy małej obwodnicy łączącej drogi wylotowe w
kierunku Kiełpina i Brodnicy Górnej od ronda w kierunku Dzierżążna.
2. Oczyszczenie kartuskich jezior i stworzenie w ich obrębie centrum
wypoczynku wraz z
kąpieliskiem.
3. Ujęcie w planie przestrzennego zagospodarowania terenów
inwestycyjnych. Określenie lokalizacji obwodnicy pozwoli mieszkańcom i
inwestorom podjąć konkretne działania.
4. Budowa kanalizacji w kierunku Brodnicy Górnej i Mirachowa oraz
dokończenie w Mezowie.
5. Budowa trasy rowerowej w kierunku Nowej Huty, by móc podziwiać
piękno przyrody i cuda
kaszubskiej natury.
6. Budowa (w ramach partnerstwa), chodników i ścieżek rowerowych przy
drogach wojewódzkich w kierunku Kiełpina, Brodnicy Górnej,
Dzierżążna i Grzybna.
7. Budowa chodników przy drogach gminnych w miejscowościach
sołeckich.
8. Budowa sal sportowych przy szkołach nr 2 w Kartuzach, Koloni,
Brodnicy Górnej, Prokowie i Mirachowie.
9. Przystąpienie gminy do programu Mieszkanie Plus.
10. Rozbudowa szkoły w Łapalicach.
11. Powołanie jednostki OSP w Kiełpinie.
12. Stworzenie kampanii promocji gminy Kartuzy w Polsce i zagranicą.
13. Zwiększenie funduszu sołeckiego.
14. Zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego i zachęcenie
mieszkańców Kartuz do partycypacji w budżecie gminy.
15. Współpraca w tworzeniu i remontach miejsc parkingowych na
osiedlach.
16. Wsparcie gminy osiedlom mieszkaniowym w realizacji zadań z
programów unijnych.
17. Organizacja dożynek gminnych również poza miastem.
18. Tworzenie kolejnych miejsc parkingowych w Kartuzach.
19. Powołanie Rady Młodzieżowej.
20. Powołanie Rady Seniorów. Przystąpienie do programów wsparcia
seniorów.

KW Prawo i Sprawiedliwość

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.