KWW "Checz" - dla Gminy i Mieszkańców [sprawdź kandydatów na radnych!]

Wybory samorządowe 2018gmina Kartuzy › ARTYKUŁ SPONSOROWANY
środa, 17 października 2018 r., 16:12
fot. nadesłane

Wybory samorządowe zdecydują o przyszłości naszej gminy. Kartuski samorząd musi być miejscem, w którym ludziom żyje się wygodnie i bezpiecznie. Nasze miasto powinno posiadać przemyślaną strategię rozwoju, być dobrze zorganizowane i dobrze zarządzane. Musimy otworzyć się na ludzi i wykorzystać swój potencjał turystyczny. Tworzymy Komitet Wyborczy "Checz" - Dla gminy i Mieszkańców, ponieważ chcemy, aby w naszej małej ojczyźnie nastąpiły realne zmiany.

Lasy i jeziora to bogactwo i potencjał naszej gminy. Możliwość swobodnego dostępu do nich dla mieszkańców i turystów daje realną możliwość podniesienia walorów turystycznych naszego miasta i sołectw.

Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są:
- budowa połączeń pieszo-rowerowych, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Kartuzami, a terenami wiejskimi na trasach:
- Kartuzy-Złota Góra i dalej połączenie z gminą Stężyca
- Kartuzy-Mirachowo
- Kartuzy-Kiełpino
- Kiełpino-Borowo
- Borowo-Żukowo

- powstanie stref aktywnego wypoczynku, miejsc do rekreacji, mini boisk, placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu na terenie miasta oraz w każdym sołectwie
- budowa gminnego kąpieliska
- zwiększenie budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego
- stworzenie strategii rozwoju sołectw na najbliższe 10 lat
- dbanie o estetykę przestrzeni publicznej
- zaprzestanie wyprzedaży gminnego majątku
- współpraca z Radą Miejską na rzecz rozwoju naszej gminy

INFRASTRUKTURA DROGOWA I BEZPIECZEŃSTWO
- działania w kierunku budowy drugiego etapu obwodnicy Kartuz
- zwiększenie tempa rozwoju infrastruktury wiejskiej, działania na rzecz modernizacji zaniedbanych dróg na terenie miasta i sołectw
- rozbudowa oświetlenia dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców
- wspieranie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia technicznego oraz warunków lokalowych

OCHRONA ŚRODOWISKA
- stworzenie planu działania w kierunku oczyszczenia kartuskich jezior i podjęcie zdecydowanych kroków w tym kierunku
- wspieranie rozbudowy sieci gazowej
- budowa kanalizacji w Kiełpinie, Mezowie, Brodnicy Górnej
- wykonanie koncepcji oraz projektu budowy kanalizacji sanitarnej w okręgu prokowsko-mirachowskim

OŚWIATA, WYCHOWANIE I KULTURA
- budowa sal gimnastycznych w Kartuzach przy SP nr 2, w Prokowie oraz Brodnicy Górnej
- rozbudowa szkoły podstawowej w Prokowie, Dzierżążnie oraz Łapalicach
- rozwój bazy dydaktycznej
- działania zmierzające do jak najbardziej intensywnego wykorzystania obecnie istniejącej infrastruktury tj. Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu w Złotej Górze, Gaju Świętopełka, Centrum Kultury, biblioteki przy dworcu oraz pływalni
- tworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów

Lista kandydatów KWW "Checz" - Dla gminy i mieszkańców

NACIŚNIJ NAZWISKO KANDYDATA, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z JEGO PROGRAMEM WYBORCZYM

Okręg nr 1

Kartuzy-ulice : 11 Listopada, 3 Maja, Bielińskiego, Bohaterów Westerplatte, Bursztynowa, Ceynowy, Chmieleńska, Cicha, Dworcowa, Dworzec, Gdyńskich Kosynierów, Generała Hallera, Klasztorna, Kochanowskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Kwiatowa, Łąkowa, Majkowskiego, Mickiewicza, Mściwoja II, Nowe Osiedle, Obrońców Poczty Polskiej, Ogródków Działkowych, osiedla XX-lecia II RP, osiedle Zielone Wzgórze, Parkowa, Plac św. Brunona, Podgórna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Prokowska, Prusa, Przy Rzeźni, Reja, Reymonta, Rynek, Sambora, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Szkolna, Wzgórze Wolności, Zagórze. Sołectwa: Kosy, Łapalice

Edmund Dunst - Kartuzy (67 lat)
Irena Roszkowska - Kartuzy (68 lat)
Zygmunt Konkol - Kartuzy (74 lata)
Dariusz Kiedrowski - Łapalice (47 lat)
Danuta Zaremba - Kartuzy (57 lat)
Karolina Pluta - Kartuzy (34 lata)

Okręg nr 2

Kartuzy-ulice : Abrahama, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Feliksa Marszałkowskiego, Gdańska, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeziorna, Klonowa, Kościerska, Leśna, Lipowa, Marszałka Piłsudskiego, osiedle Derdowskiego, osiedle Generała Sikorskiego, osiedle Wybickiego, Polna, Przy Torach, Sędzickiego, Tredera, Węglowa, Zacisze, Zamkowa

Ewa Klein-Dyjeta - Kartuzy (62 lata)
Maciej Zaremba - Kartuzy (29 lat)
Michał Kopański - Kartuzy (26 lat)
Tadeusz Keliński - Kiełpino-Leszno (48 lat)
Paweł Szlas - Kartuzy (27 lat)
Bożena Kostuch-Lis - Kartuzy (43 lata)
Agnieszka Kałużna - Kiełpino (23 lata)

Okręg nr 3

Sołectwa: Brodnica Dolna, Brodnica Górna, Borowo, Dzierżążno, Kiełpino, Mezowo, Ręboszewo, Sitno, Smętowo Chmieleńskie

Mariusz Treder - Dzierżążno (40 lat)
Mirosław Paczoska - Kiełpino (50 lat)
Krzysztof Kajfasz - Borowo (43 lata)
Łukasz Grzenkowicz - Kiełpino (32 lata)
Marcin Puzdrowski - Kiełpino (29 lat)
Weronika Lica - Brodnica Górna (28 lat)
Klaudia Kałużna - Dzierżążno (27 lat)
Grażyna Biernat - Kartuzy (56 lat)

Okręg nr 4

Sołectwa: Bącz, Głusino, Grzybno, Kaliska, Kolonia, Mirachowo, Nowa Huta, Pomieczyńska Huta, Prokowo, Sianowo, Sianowska Huta, Staniszewo, Stara Huta

Halina Steinka - Grzybno (66 lat)
Kazimierz Kwidziński - Sianowo (66 lat)
Ireneusz Rybakowski - Prokowo (48 lat)
Czesław Formela - Staniszewo (63 lata)
Karol Bulczak - Prokowo (27 lat)
Katarzyna Kanczkowska - Prokowo (46 lat)
Bożena Kaszuba - Kaliska (53 lata)

KWW "CHECZ" - Dla gminy i mieszkańców

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.