"Jestem dumna, że mogłam przez blisko 20 lat zarządzać tym pięknym powiatem"

Wybory samorządowe 2018powiat kartuski › ARTYKUŁ SPONSOROWANY
czwartek, 18 października 2018 r., 10:30
fot. nadesłane

O najważniejszych dokonaniach powiatu kartuskiego minionych dwóch dekad opowiada starosta kartuski. - Jestem dumna, że mogłam przez blisko 20 lat zarządzać tym pięknym, bogatym w kulturę powiatem, przyczyniając się do jego rozwoju - podkreśla Janina Kwiecień.

Szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu kartuskiego,

Pragnę podzielić się z Państwem informacją o najważniejszych dokonaniach w minionym 20-leciu. Z powiatem jestem związana od jego powstania, czyli od 1999 roku. W pierwszym roku pełniłam funkcję wicestarosty, a przez kolejne 19 lat - starosty kartuskiego.

Powołanie do życia przed dwudziestoma laty powiatów było oczywistą konsekwencją zmian ustrojowych, dzięki którym w sposób wolny i odpowiedzialny mieszkańcy mogli sami przejąć w swoje ręce sprawy najbardziej dla nich żywotne. Zrozumieliśmy wówczas, że wykonywaniu zadań publicznych musi towarzyszyć przekonanie, że misją samorządu jest pobudzenie, podtrzymanie i uzupełnienie wysiłków miesz­kańców w taki sposób, by indywidualna i lokalna aktywność mogła kwitnąć, znajdując wsparcie w samorządzie. Powiatowi przypisano wówczas wiele zadań: prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz prowadzenie szpitala, opiekę społeczną - a w niej Domy Pomocy Społecznej, problemy niepełnosprawnych, Dom Dziecka, rodziny zastępcze, zespół orzekania o niepełnosprawności, utrzymanie dróg powiatowych, bezpieczeństwo, rynek pracy, budownictwo, geodezję, rolnictwo, komunikację i tak ważną promocję regionu.

Dzisiaj, podsumowując dwadzieścia lat istnienia samorządu powiatowego, z dumą mówimy o swoich osiągnięciach. A jest ich niemało.

Wymienię tylko te najważniejsze, a zacznę od szpitala, który udało się utrzymać, oddłużyć i przeprowadzić w nim wiele inwestycji. Za blisko 12 mln złotych zbudowaliśmy m.in. szpitalny oddział ratunkowy, intensywnej opieki medycznej, unowocześniliśmy i zmodernizowaliśmy wszystkie pozostałe oddziały. Na ukończeniu jest też termomodernizacja całego budynku szpitala. Najważniejsze też, że bezboleśnie przekształciliśmy szpital w spółkę, spłacając jego dwunastomilionowy dług. Obecny kapitał spółki wynosi 32 mln zł, co oznacza, że w sumie na szpital wydatkowano z budżetu powiatu ponad 50 mln zł.

Jestem też dumna z inwestycji oświatowych. Rozbudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy wszystkie szkoły, powstały nowe placówki, dzięki którym mogliśmy objąć dzieci i młodzież specjalistyczną edukacją i opieką. Przez te 20 lat na wszystkie inwestycje oświatowe przeznaczyliśmy 57 mln zł. Otworzyliśmy nowe kierunki kształcenia zawodowego, działają stypendia dla uczniów, studentów i sportowców. Wykorzystaliśmy dodatkowo aż 17,1 mln złotych na realizację 21 projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanych do uczniów i nauczycieli naszych placówek. Dodatkowe 8,7 mln zł pozyskały szkoły na międzynarodową wymianę młodzieży, uczniowskie staże w Europie, nauczycielskie wyjazdy studyjne, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, kulturowych i językowych.

Kolejne bardzo ważne zadanie, któremu chcę poświęcić parę zdań - to drogi. Przez te 20 lat przebudowaliśmy i odnowiliśmy 169 km dróg, na które przeznaczyliśmy 130 mln zł. Wspieraliśmy się dodatkowymi funduszami z różnych źródeł, m.in. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, PROW, LGD.

Powiat Kartuski wyróżnia się na wielu płaszczyznach, bo jest wyjątkowy. Nasze atuty to: atrakcyjna lokalizacja, coraz lepsze drogi, aktywni mieszkańcy. Wielu z nas, znając potrzeby najbliższego środowiska, działa w organizacjach pozarządowych, co w wielkim stopniu przyczynia się do zmiany mentalności ludzi i wizerunku powiatu, budzi aktywność i prowadzi do zmian. O pracy i sukcesach naszego samorządu, wszystkich ludzi tworzących wspólnotę świadczy pierwsze miejsce na liście najlepszych samorządów w swojej kategorii, które - za ubiegły rok - zajęliśmy w rankingu Związku Powiatów Polskich.

Choć wciąż jeszcze ogromnie dużo jest do zrobienia, poprawienia i unowocześnienia to możemy powiedzieć, że powiat kartuski rozwinął się bardzo prężnie, wykorzystując członkostwo w Unii Europejskiej oraz dwie dekady samorządności.

Jestem dumna, że mogłam przez blisko 20 lat zarządzać tym pięknym, bogatym w kulturę powiatem, przyczyniając się do jego rozwoju. Ogromnym wyróżnieniem było dla mnie 11 września br. odebranie z rąk prof. Jerzego Stępnia - jednego z twórców ustawy o samorządzie powiatowym oraz Ludwika Węgrzyna, prezesa Związku Powiatów Polskich, honorowej statuetki "Samorządowca 20-lecia". Nie bez znaczenia było miejsce tego wydarzenia - Zamek Królewski w Warszawie. Była to dla mnie wielka radość i dlatego dziękuję Państwu za okazane zaufanie i możliwość wieloletniej pracy w samorządzie.

Zbliżają się kolejne wybory, wybierzmy na kolejną kadencję ludzi zaangażowanych i doświadczonych, którzy będą gwarancją dalszego rozwoju naszego powiatu. Spotkajmy się wszyscy 21 października przy urnach wyborczych.

Z wyrazami szacunku

Janina Kwiecień
Starosta Kartuski

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.