Bogdan Łapa nowym starostą powiatu kartuskiego

poniedziałek, 19 listopada 2018 r., 12:31
fot. MD-Z

Po dwudziestu latach Janinę Kwiecień na stanowisku starosty zastąpi Bogdan Łapa. Funkcję wicestarosty pełnić będzie natomiast Piotr Fikus. Wyboru dokonano w poniedziałek podczas pierwszej sesji rady powiatu kartuskiego kadencji 2018-2023. W trakcie obrad wybrano też zarząd powiatu, przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz szefów poszczególnych komisji. Przewodniczącym po raz trzeci został Mieczysław Woźniak.

Przed rozpoczęciem obrad Mieczysław Woźniak poinformował o tym, że w radzie powiatu kartuskiego powstała koalicja. Stworzyły ją trzy komitety - Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia Samorządowego dla Kaszub oraz Samorządnych Kaszub "Naszych spraw".

- Przy kształtowaniu wspólnego programu oraz jego realizacji i zasad działania utworzonej koalicji postanowiono kontynuować skuteczne działania koalicjantów w trzech priorytetowych obszarach - drogownictwie, edukacji i ochronie zdrowia. Uzgodniono również, że zintensyfikowane zostaną prace na rzecz rozwoju gospodarczego regionu oraz promocji jego walorów turystycznych, a także współpracy z gminami powiatu na zasadach partnerstwa i obopólnego poszanowania. Ustalono, że niezbędna jest dalsza poprawa jakości funkcjonowania starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, w tym polityki informacyjnej i promocji powiatu. Podkreślono, że naczelną zasadą pracy w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu jest zasada służebności wobec mieszkańców powiatu. Koalicjanci oświadczają, że są otwarci na współpracę z radnych innych ugrupowań zasiadających w radzie, które są bliskie im programowo - informował Mieczysław Woźniak.

Przedstawiono też zasady, zgodnie z którymi określono obsadę organów powiatu. Starostę kartuskiego wybrali radni z KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub, trzech członków zarządu wyznaczyli radni z KWW Samorządne Kaszuby Nasze Sprawy, jednego członka zarządu wyznaczył klub Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczącego wybrali radni z KWW Samorządne Kaszuby, wiceprzewodniczących - Porozumienie Samorządowe dla Kaszub.

Radni, którzy startowali z ramienia KWW Razem dla Powiatu i Gmin założyli swój klub w radzie. Na jego czele stanął Jerzy Grzegorzewski, jego zastępcą została Mirosława Leman. Do klubu należą również Ewa Borzestowska i Leon Czerwiński.

Prezydium bez zmian

Po złożeniu uroczystego ślubowania przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego. Janina Kwiecień zaproponowała kandydaturę Mieczysława Woźniaka.

- Był przewodniczącym dwie kadencje, prowadził radę bardzo dobrze, pragniemy powierzyć mu tę funkcję na koleją kadencję - zaznaczyła.

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym. W związku z tym, że nie zgłoszono innych kandydatur radni mogli się opowiedzieć "za" lub "przeciw". Wybór Mieczysława Woźniaka poparło 18 radnych, siedmioro zagłosowało przeciw.

-Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem. Będę zgodnie ze swoimi umiejętnościami prowadzić sesje tak, by przebiegały one we właściwym klimacie i podejmowano właściwe uchwały. Dziękuję klubowi koalicyjnemu za wystawienie mojej kandydatury - podkreślił nowo wybrany przewodniczący.

Tak jak w poprzedniej kadencji, na stanowiska wiceprzewodniczących rady zgłoszono Mirosława Szutenberga oraz Eugeniusza Pryczkowskiego. Radni ponownie wypowiedzieli się w głosowaniu tajnym. Kandydaturę Mirosława Szutenberga poparło 19 radnych, przeciw zagłosowało pięcioro, jedna osoba wstrzymała się od głosu. W głosowaniu na Eugeniusza Pryczkowskiego "za" opowiedziało się 17 radnych, siedmioro było przeciwnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu,

Bogdan Łapa nowym starostą

Janinę Kwiecień po dwudziestu latach na stanowisku starosty w kadencji 2018-2023 zastąpił Bogdan Łapa.  Nowy starosta w głosowaniu tajnym musiał uzyskać minimum 13 głosów "za" i jak poinformowała komisja skrutacyjna, otrzymał 19 głosów.

- Samorząd to taka odpowiedzialna sprawa. Chciałbym z tego miejsca podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem. Myślę, że tak samo jak ja, zostaliście państwo obdarzeni zaufaniem swoich wyborców. Wiemy, że koalicja ustaliła pewne zasady funkcjonowania samorządu. Chcielibyśmy kontynuować dobrą passę powiatu kartuskiego. Na pewno czekają nas trudne sprawy - mówił nowy starosta.

Starosta krótko streścił największe wyzwania nowej kadencji to m.in. inwestycje drogowe, budowa nowego bloku operacyjnego w kartuskim szpitalu, budowa nowej sali sportowej w ZSP w Przodkowie.

- Reprezentujemy ponad 130-tysięczny powiat. Jestem przekonany, że każdy radny dołoży cegiełkę w jego budowanie i rozwój - podkreślał Bogdan Łapa.

Nowy starosta podziękował też za dotychczasową pracę Janinie Kwiecień.

- Dziękuję staroście Janinie Kwiecień za dwanaście lat współpracy. Cztery lata miałem okazję współpracować z nią jako radny i burmistrz gminy Żukowo, ostatnich osiem - jako wicestarosta. Muszę powiedzieć, że pani Janina to liderka samorządu powiatowego i starosta dwudziestolecia. To, czego mogłem się nauczyć to solidny fundament pod nasz wielki powiatowy dom - zaznaczył nowy starosta.

- Dziękuję za dwadzieścia lat wzorowej współpracy - dodał Mieczysław Woźniak.

Na stanowisko wicestarosty Bogdan Łapa zgłosił kandydaturę Piotra Fikusa. Jego kandydaturę poparto 17 "za", jednym wstrzymującym i siedmioma "przeciw".

Bogdan Łapa zgłosił do zarządu - kandydatury Janiny Kwiecień,  wony Formeli oraz Andrzeja Leyka. Na etatowego członka zarządu powołano Iwonę Formelę, ma odpowiadać za sprawy związane ze strategią. Przed wyborami Iwona Formela była pracownikiem starostwa, aby objąć nowe stanowisko musiała zrezygnować z dotychczasowej pracy.

Janina Kwiecień uzyskała 16 głosów "za", 7 "przeciw" i dwa wstrzymujące się. Na Iwonę Formelę oddano  18 głosów "za", 6 głosów "przeciw" i jeden wstrzymujący. Na Andrzeja Leyka zagłosowało 14 radnych, dziewięcioro było przeciwnych, dwoje wstrzymało się od głosu

W trakcie sesji przegłosowano też pensję nowego starosty będzie on otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 10.940 zł brutto miesięcznie. Na pensję starosty składać się będą następujące elementy 5.000 zł wynagrodzenia zasadniczego, dodatek funkcyjny w wysokości 2.100 zł, dodatek specjalny (40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) tj. 2.840 zł i dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 1000 zł (brutto). Staroście przysługują również nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Podczas pierwszej sesji wybrano również przewodniczących poszczególnych komisji. Co ciekawe, w głosowaniu dało się zauważyć polityczne podziały. Radni z PiS-u nie poparli kandydatury Mirosława Żeromskiego na stanowisko przewodniczącego komisji ds. budżetu i gospodarki, ten z kolei głosował przeciw kandydaturom z PiS.

Na przewodniczących poszczególnych komisji wybrano:

Komisja  Rewizyjna - Stanisław Dudek
Komisja do spraw  Budżetu i Gospodarki - Mirosław Żeromski
Komisja do spraw Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu - Jacek Miąskowski
Komisja do spraw Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej -  Jerzy Ropel
Komisja do spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Andrzej Potrac
Komisja do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Edmund Kwidziński
Komisja  do spraw Strategii i Rozwoju - Paweł Kowalewski
Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji - Andrzej Bystron

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.