Chmielno. Pierwsze obrady rady nowej kadencji - przewodniczącym Stanisław Klimowicz

wtorek, 20 listopada 2018 r., 12:40
fot. MD-Z

We wtorek po raz pierwszy w kadencji 2018-2023 spotkali się członkowie Rady Gminy Chmielno. W trakcie pierwszej sesji radni złożyli uroczyste ślubowanie, wybrano też przewodniczącego i jego zastępców. Zaprzysiężono też nowego wójta gminy Chmielno - Michała Melibrudę.

W kadencji 2018-2023 w Radzie Gminy Chmielno zasiada aż dziewięcioro nowych radnych. Do momentu wyboru przewodniczącego obrady prowadził najstarszy wiekiem radny Brunon Cirocki .

Po złożeniu uroczystego ślubowania, przystąpiono do procedury wyboru nowego przewodniczącego. Zgłoszono jedną kandydaturę - Stanisława Klimowicza. Głosowanie odbywało się drogą tajną.

- Wybór mojej osoby na funkcję przewodniczącego to dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękując za zaufanie obiecuję, że powierzoną mi funkcję sprawować będę godnie, ponad wszelkimi podziałami dla dobra wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dołożę wszelkich starań, ażeby rada w tym składzie była jedną drużyną w działaniu i w bardzo dobrym stanowieniu lokalnego prawa oraz reprezentowaniu naszej gminy na zewnątrz - podkreślał nowy przewodniczący.

Po wyborze przewodniczącego ślubowanie złożył Michał Melibruda.

- Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za wypełnienie konstytucyjnego prawa, jakim jest udział w wyborach i za to, że frekwencja była tak wysoka. Świadczy to o wysokim poziomie patriotyzmu wśród mieszkańców. Jestem w pełni świadomy zobowiązania, jakie powinno iść w ślad za zaufaniem, jakim mnie i obecny skład rady gminy Chmielno, obdarzyliście państwo. Jestem przekonany, że skład ten zagwarantuje sprawne, dobre i harmonijne funkcjonowanie. Postaramy się skupić na rzeczach istotnych, zachować zdrowy rozsądek, patrzeć w przyszłość tak, by gmina się rozwijała i podejmować tylko trafne decyzje. Chciałbym, by każdy mieszkaniec gminy Chmielno pamiętał, że jesteśmy tu tylko i wyłącznie dla nas. Możecie w każdej chwili przyjść do mnie, do pracowników urzędu i do radnych z każdym problemem, a my zawsze postaramy się pomóc.

Podczas pierwszej sesji wybrano też wiceprzewodniczących. Stanisław Klimowicz zgłosił dwie kandydatury na stanowiska swoich wiceprzewodniczących - Zygmunta Jażdżewskiego oraz Marka Kreftę. Radny Brunon Cirocki zgłosił własną kandydaturę i zaproponował, by każdy z kandydatów krótko opowiedział o swojej wizji, planach i swoich dokonaniach. Kandydaturę i pomysł poparł radny Andrzej Czaja.

- Dla mnie służba dla gminy Chmielno jest taką od wielu lat, gmina była dla mnie swojego rodzaju sacrum. To, że gmina jest stolicą Rodnej Mowy, to moje hasło od lat. Chciałbym etos kaszubski podtrzymywać i głosić, tak jak robię to od lat - zaznaczył radny.

Ostatecznie w głosowaniu tajnym do prezydium wybrano Marka Kreftę i Zygmunta Jażdżewskiego. Obaj otrzymali po 11 głosów, radny Cirocki otrzymał 5 głosów.

Na pierwszej sesji podjęto również uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta. Będzie on miesięcznie otrzymywał pensję w wysokości 9.240 zł brutto. Na tę kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1.900 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 2640 zł. Do pensji może zostać też doliczony czwarty element - dodatek za tzw. wysługę lat, jednakże ze względu na to, że nowy włodarz dotąd prowadził własną działalność, nie przysługuje mu on.

Podczas sesji wybrano też składy czterech komisji stałych.

Komisja rewizyjna:
- Zygmunt Hinca - przewodniczący
- Jerzy Komkowski - wiceprzewodniczący
- Ryszard Gadzewski
- Andrzej Ropela
- Jerzy Witka

Komisja skarg, wniosków i petycji:

- Maria Dradrach - przewodnicząca
- Rafał Byczkowski
- Brunon Cirocki
- Jerzy Witka
- Jerzy Komkowski

Komisja edukacji, kultury, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego:

- Brunon Cirocki - przewodniczący
- Andrzej Czaja - wiceprzewodniczący
- Andrzej Henning
- Maria Dradrach
- Andrzej Ropela
- Rafał Byczkowski

Komisja rolnictwa, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i spraw komunalnych:

- Zygmunt Jażdżewski - przewodniczący
- Andrzej Henning - wiceprzewodniczący
- Adam Gołąbek
- Ryszard Gadzewski
- Zygmunt Hinca
- Marek Krefta

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.