Pierwsze obrady Rady Miejskiej w Kartuzach - przewodniczącym Mariusz Treder

środa, 21 listopada 2018 r., 09:55
fot. MD-Z

W środę po raz pierwszy w nowej kadencji spotkali się członkowie Rady Miejskiej w Kartuzach. W trakcie obrad wybrano nowego przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących. Przez najbliższe pięć lat radą kierować będzie Mariusz Treder.

Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Ryszard Duszyński. Po uroczystym złożeniu ślubowania przez członków rady przystąpiono do procedury wyboru nowego przewodniczącego.

Ryszard Duszyński zgłosił kandydaturę Mariusza Tredera, uzasadniając wybór tym, że ugrupowanie - KWW Checz, z którego listy startował, wprowadziło największą liczbę radnych. Po tej wypowiedzi głos zabrała Halina Steinka, informując, że Checz utworzyła w radzie swój klub, jednak radny Treder nie jest jego członkiem.

- Jestem w gronie radnych, wybranych przez mieszkańców. Będę działał na rzecz naszych mieszkańców i rozmawiał ze wszystkimi radnymi, współpracował z burmistrzem, pracownikami urzędu i sołtysami dla dobra tej gminy. Bo dobro tej gminy i jej mieszkańców było dla mnie i jest sprawą priorytetową - zaznaczył kandydat na przewodniczącego.

Irena Roszkowska zgłosiła Halinę Steinkę.

- Jest wieloletnią radną, działającą na rzecz gminy i miasta, jest pozytywnie postrzeganą osobą i przewodniczącą klubu Checz - argumentowała.

Trzecią kandydaturę zgłosił radny Arkadiusz Socha. Zaproponował Tomasza Belgraua, ten jednak nie wyraził zgody.

Ostatecznie w głosowaniu tajnym na Halinę Steinkę oddano osiem głosów, natomiast na Mariusza Tredera trzynaście. Tym samym on będzie przewodził radzie w kadencji 2018-2023.

- Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem. Jak już zaznaczyłem, będę współpracował ze wszystkimi radnymi, burmistrzem, sołtysami i z wszystkimi urzędnikami dla dobra i rozwoju tej gminy. Jest to dla mnie sprawa priorytetowa i najważniejsza - powiedział nowy przewodniczący.

Po wyborze przewodniczącego ślubowanie złożył burmistrz Mieczysław Gołuński.

- Miniona kadencja była najlepszą, jaka do tej pory była w gminie Kartuzy. Zrealizowaliśmy bardzo wiele zadań, którymi zmieniliśmy wizerunek miasta i naszych wsi. Bardzo dużo zainwestowaliśmy środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Tak dużych ta gmina nigdy nie miała. To zasługa mieszkańców, ustępującej rady, ale również urzędu i pracowników, którzy bardzo intensywnie nad tym pracowali. Gratuluję wszystkim wygranej w wyborach. Życzę, by słowa, które wypowiedzieliśmy podczas ślubowania zostały przyjęte i potraktowane jako służba. Ja jako burmistrz i wy jako radni jesteśmy na służbie, którą powinniśmy wykonać jak najlepiej - mówił Mieczysław Gołuński.

Burmistrz omówił również zrealizowane, rozpoczęte i planowane inwestycje. Poinformował też, jak kształtuje się zadłużenie - na koniec października wynosiło 45 mln zł, majątek gminy w ciągu minionej kadencji zwiększył się natomiast o około 57, 5 mln zł. Cały majątek gminu szacuje się na 296 mln zł.

- Mandat zaufania, jakim mnie i państwa obdarzono pokazuje, że kierunek, który obraliśmy przez poprzednie cztery lata jest właściwy. To satysfakcja, że zrealizowaliśmy założenia, których oczekują mieszkańcy, Mam nadzieję, że będziemy ten kierunek trzymać, tak abyśmy mogli po kolejnej kadencji powiedzieć, że powiększyliśmy majątek i wypełniliśmy oczekiwania mieszkańców. Czasy idą trudniejsze, bo niektóre środki się kończą, trzeba czekać na nowe rozdanie, ale to co było wykorzystaliśmy do maksimum. Pozyskując ponad 70 mln środków unijnych musieliśmy też inwestować środki własne, stąd konieczność zaciągania zobowiązań. Nie byłoby naszego sukcesu, gdyby nie współpraca pracowników - zaznaczył burmistrz.

Radny Ryszard Duszyński zaproponował, by rozszerzyć porządek o uchwały dotyczące m.in. wyboru wiceprzewodniczących, zmian w statucie w sprawie liczby wiceprzewodniczących, wysokości diet radnych, wynagrodzenia burmistrza, ustalenia składu komisji stałych. Ostatecznie porządek ograniczono do wyboru wiceprzewodniczących oraz przewodniczących komisji stałych rady. Dodatkowe punkty, wymagały przygotowania nowych uchwał, ogłoszono więc blisko dwugodzinną przerwę. Obrady wznowiono dopiero około godz. 13.

Punkty dotyczące wynagrodzeń zaplanowano na kolejną sesję, która ma zostać zwołana w przyszłym tygodniu.

Mariusz Treder zaproponował kandydatów na wiceprzewodniczących - Tomasza Belgraua oraz Jacka Wesołowskiego. Zgłoszono też kandydaturę Haliny Steinki, radna jednak odmówiła. Wiceprzewodniczących wybrano w głosowaniu tajnym.

Kandydaturę Tomasza Belgraua poparło 13 radnych, czterech było przeciw, oddano jeden głos nieważny. Radny Jacek Wesołowski otrzymał 15 głosów "za" i trzy przeciw.

- Dziękuję za poparcie. Będę starał się pomagać w pracach prezydium i reprezentować wszystkich radnych, również tych, którzy na mnie nie głosowali, aby ich do siebie przekonać - dziękował radny Wesołowski.

- Dziękuję za wybór na wiceprzewodniczącego. Jestem bardzo zobowiązany. Na pewno ze swojej strony wniosę jak najwięcej. Będę się starał bardzo dobrze pracować na rzecz naszej gminy. Wierzę, że współpraca z tymi, którzy nie oddali na mnie głosu będzie dobra i będziemy podejmować wiele ważnych spraw związanych z rozwojem naszej gminy. Wierzę, że gmina będzie rozwijać się w dobrym kierunku, a my wszyscy będziemy zaangażowani w nasz wspólny projekt pod nazwą "Turystyczna gmina Kartuzy" - mówił z kolei radny Belgrau.

Podczas obrad zmieniono też zapis w statucie gminy dotyczący liczby wiceprzewodniczących. Pod koniec poprzedniej kadencji radni podjęli decyzję, by wiceprzewodniczących było dwoje, jednak podczas środowej sesji zdecydowali, że jednak będzie ich troje.

Na przewodniczących poszczególnych komisji wybrano:

- Komisja Rewizyjna - Mirosława Bobkowska
- Komisja Oświaty i Spraw Społecznych - Andrzej Borzestowski
- Komisja Skarg wniosków i petycji- Klaudia Kałużna
- Komisja Gospodarcza i Rolnictwa - Ryszard Duszyński

MD-Z

(Aktualizacja godz. 16.15)

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.