XXX Sesja Rady Gminy Sierakowice

21 marzec 2017 r. (od godz. 14:00)
Sierakowice, sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Lęborska 30

We wtorek 21 marca 2017 r. o godz. 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sierakowice, odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Sierakowice. Radni m.in. podejmą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w 5.okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice
9.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przylegającej do ulicy Wojska Polskiego w Sierakowicach.
11.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania i opieki przedszkolnej w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sierakowice.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do publicznych szkół podstawowych zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Sierakowice z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
15.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tuchlino.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierakowice w 2017r.
18.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na rzecz Gminy Sierakowice.
19.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu komunalnego na grunt osoby fizycznej.
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Sierakowice pod drogę publiczną gminną.
22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Sierakowice nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Szklana.
23.Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
24.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
25.Sprawy różne, wolne wnioski, informacje.

nadesłane

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.
« maj 2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd