XXXV Sesja Rady Gminy Sierakowice

17 październik 2017 r. (od godz. 14:00)
Sierakowice, sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Lęborska

Podczas sesji, która odbędzie się 17 października, Rada Gminy podejmie uchwałę m.in. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psa i opłaty miejscowej.

17 października 2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sierakowice, odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Sierakowice.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wręczenie tytułów "Zasłużony dla Gminy Sierakowice".
5. Wręczenie nagród zdobytych w konkursie "Piękna wieś".
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mojuszu na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psa i opłaty miejscowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu komunalnego na grunty osób fizycznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu komunalnego.
15. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Sierakowicach, Gowidlinie, Puzdrowie, Załakowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Sierakowice.
17. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół.
18. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń w szkołach Gminy Sierakowice.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/221/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sierakowice.
20. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Sierakowice w roku szkolnym 2016/2017.
21. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje.

www.sierakowice.pl

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.
« wrzesień 2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd