XXXIX sesja Rady Gminy Sierakowice

13 luty 2018 r. (od godz. 14:00)
Sierakowice, Urząd Gminy, ul. Lęborska 30

Podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania i opieki przedszkolnej w publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, zajmą się radni podczas najbliższej sesji.

W dniu 13 lutego 2018 r. (wtorek) o godz.14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sierakowice, odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Sierakowice.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Stężyca i Gminą Sulęczyno oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym i Fundacją Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 w zakresie wspólnej realizacji projektu: "NESTOR-standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim".
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania i opieki przedszkolnej w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sierakowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierakowice w 2018r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ew.110/32 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Mojusz,
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Sierakowice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w obrębie Sierakowice.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości położonej w Sierakowicach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 30 z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat.
21. Rozpatrzenie ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Sierakowice.
22. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierakowice za rok 2017.
23. Przedstawienie informacji o pracy Komisji Rady Gminy w roku 2017 oraz planów pracy na rok 2018.
24. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje.

nadesłane

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.
« styczeń 2019 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd