XLIV Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach

14 marzec 2018 r. (od godz. 09:00)
Kartuzy, Urząd Miejski, ul. gen. J. Hallera 1

Podczas najbliższej sesji Rada Miejska w Kartuzach podejmie uchwałę m.in. w sprawie podziału Gminy Kartuzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach:

1. w sprawie podziału Gminy Kartuzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2. w sprawie określania i przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy na rok 2018.
3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno -rejon ulic Kartuskiej i Bocznej.
4.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy -rejon ul. Kościerskiej.
5. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy".
6.w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Kartuzy publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
7.w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lun całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
8.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. Działki 52/5 położonej w Kartuzach, obręb 3.
9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr ewid. Działek 108/1, 108/4 położonych w Kartuzach.
10.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. Działki 110/2 położonej w Kartuzach, obręb 1.
11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 72/7 położonej w Kartuzach.
12.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 356/45 położonej w Brodnicy Górnej.
13.w sprawie nadania nazwy ulicy "Dębowa" w Prokowie.
14.w sprawie nadania nazwy ulicy "Krzywa" w Kiełpinie.
15.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych.
16.w sprawie zmiany uchwały Nr XX/257/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2016 -2020.
17. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. działki 7/3 położonej w Kartuzach, obręb 3.
18. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid działek 13/3 na 14/3 położonych w Mezowie.
19. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Kartuzy.
20. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Kartuzy.
21. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Kartuz.
22. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok.
23. w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy
na lata 2018 -2028.

nadesłane

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.
« grudzień 2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd