Sesja Rady Gminy Stężyca

17 maj 2018 r. (od godz. 10:00)
Stężyca, Urząd Gminy, ul. Parkowa 1

Radni podczas najbliższej sesji podejmą uchwałę m.in. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) sprawdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołów: z XXIX sesji Rady Gminy Stężyca z dnia 27 marca 2018 r. i z XXX sesji Rady Gminy z dnia 17 kwietnia 2018 roku.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 - PU 516/2018,
b) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia - PU 517/2018,
c) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w Zespołach Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca - PU 518/2018,
d) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionych w Zespołach Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca - PU 519/2018,
e) w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/315/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 03 grudnia 2013 r., w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli etatu łączonego - PU 520/2018,
f) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat - PU 521/2018,
g) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w Gminie Stężyca w 2018 roku - PU 522/2018,
h) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - PU 523/2018,
i) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark - PU 524/2018,
j) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca - PU 525/2018,
k) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple - PU 526/2018,
l) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stężyca - PU 527/2018,
m) w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Stężyca gruntu położonego w Stężycy - PU 528/2018,
n) w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Sikorzyno - PU 529/2018,
o) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca - PU 530/2018.
6. Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji.

nadesłane

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.
« styczeń 2019 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd