III Sesja Rady Gminy Żukowo

27 grudzień 2018 r. (od godz. 10:00)
Żukowo, Urząd Gminy, sala konferencyjna
III Sesja Rady Gminy Żukowo

III Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 27 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie. Radni podejmą uchwałę między innymi w sprawie budżetu na 2019 rok.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2018-2025
• w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2018r.
• w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2019-2027:
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
- opinia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Żukowie
- dyskusja
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2019-2027
• w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2019 rok:
- wystąpienie Burmistrza Gminy Żukowo
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
- opinia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Żukowie
- dyskusja
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2019 rok
• w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia w zamian nowych udziałów
• w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Gminnych w Żukowie
• o zmianie uchwały w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Żukowo
• w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żukowo w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żukowo, położonej w Żukowie obręb ewidencyjny Żukowo M, na rzecz użytkownika wieczystego
• w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Elżbietowo w Żukowie
• w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023
• w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków świadczeń z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
• w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
• w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w Chwaszczynie, na okres 3 lat
• w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem są te same nieruchomości położone w Baninie, na okres 3 lat
• w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w Baninie, na okres 3 lat
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
7. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Żukowie i stałych komisji za 2018 rok.
8. Wnioski radnych.
9. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
10. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad sesji.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.
« lipiec 2019 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd