VI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

26 marzec 2019 r. (od godz. 14:00)
Żukowo, Sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Gdańska 50
VI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

We wtorek 26 marca o godzinie 14 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Radni między innymi podejmą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:
5.1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2019-2027
5.2. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2019r.
5.3. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2019 r.
5.4. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Burmistrza Gminy Żukowo
5.5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Leźno, oznaczonej jako działka nr 109/14
5.6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Tuchom, składającej się z działek nr 70/12 oraz nr 70/14
5.7. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo
5.8. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty
5.9. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
5.10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego
5.11. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żukowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
5.12. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Żukowo
5.13. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - należnego od osób fizycznych - w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
5.14. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
5.15. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino oraz fragmentu wsi Miszewko, gmina Żukowo
5.16. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo
5.17. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo
5.18. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Małkowo w rejonie ulic Gdyńskiej, Pałacowej, Brzozowej i Sosnowej, gmina Żukowo
5.19. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Niestępowo, pomiędzy ulicą Raduńską i rzeką Radunią, gmina Żukowo
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami
7. Wnioski radnych.
8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.
« lipiec 2019 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd