VII sesja Rady Miejskiej w Kartuzach

27 marzec 2019 r. (od godz. 11:00)
Kartuzy, sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. Hallera 1
VII sesja Rady Miejskiej w Kartuzach

W środę 27 marca o godzinie 11 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Kartuzach. Radni między innymi podejmą uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kiełpino.

1.Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej w Kartuzach.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Ślubowanie Radnej Doroty Zarach.
4.Przedstawienie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z IV Sesji RM.
6.Sprawozdanie Przewodniczącego RM z pracy w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie Burmistrza Kartuz z pracy w okresie międzysesyjnym.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

1.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulic Uroczej, Osiedlowej i Raduńskiej.
2.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kiełpino-Leszno, rejon ulic Słonecznej i Rolniczej.
3.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kosy.
4.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sitno nad jeziorem Sitno.
5.) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
6.) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
7.) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy na rok 2019.
8.) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
9.) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/553/2018 z dnia 2018r. Rady Miejskiej w Kartuzach
10.)w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
11.) w sprawie nadania nazwy ulicy "Górna" w Grzybnie.
12.) w sprawie nadania nazwy ulicy "Bajkowa" w Łapalicach.w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
13.) w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę gminną.
14.) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działek 711,332/5, 332/37, 388/1, 407/25, 400/3, 404/5, 403/5, 396/1, 399/1, 844, 408/9 położonych w Kiełpinie.
15.) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działek 56/22 i 100/46, położonych w Kartuzach, obr. 4 oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na cele mieszkaniowe.
16.) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działek 117/2 i 118/3, położonych w Kartuzach, obr. 8.
17.) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.
18.) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.
19.) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.
20.) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 407/27 położonej w Kiełpinie.
21.) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 80/10 i 181/27 położonych w Kartuzach.
22.) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 159/6 położonej w Kartuzach, obręb 3 oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. działki 52/7 położonej w Kartuzach, obręb 3.
23.) w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2019 rok
24.) w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2019 -2030.9.

9. Interpelacje, zapytanie, wnioski i oświadczenia radnych
10.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski.
11.Zamknięcie obrad VII Sesji RM

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.
« lipiec 2019 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd