Sesja Rady Gminy Sulęczyno

13 czerwiec 2019 r. (od godz. 14:00)
Sulęczyno, siedziba Urzędu Gminy Sulęczyno
Sesja Rady Gminy Sulęczyno

W czwartek 13 czerwca o godzinie 14 w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Sulęczyno. Radni między innymi podejmą uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno i stwierdzenie quorum,
b) przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
c) zatwierdzenie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 maja 2019 roku.

2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym: zarządzenia Wójta i rejestr umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkola oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie, któremu powierzono stanowisko kierownicze - PU 74/2019,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Sulęczyno na 2019 rok - PU 75/2019,
c) zmieniająca uchwałę nr X/73/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2019-2028 - PU 76/2019,
d) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników - PU 77/2019.

5. Raport o stanie gminy:

a) przedstawienie raportu o stanie gminy,
b) debata nad raportem o stanie gminy,
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy - PU 78/2019.

6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2018:

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
b) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno w sprawie absolutorium,
c) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno w sprawie absolutorium.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2018 - PU 79/2019,
b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2018 - PU 80/2019.

8. Zapytania radnych i wolne wnioski.
9. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wnioski.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.
« sierpień 2019 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd