Sesja Rady Gminy Somonino

14 sierpień 2019 r. (od godz. 10:00)
Somonino
Sesja Rady Gminy Somonino

W środę 14 sierpnia o godzinie 10.00, w sali obrad Urzędu Gminy Somonino odbędzie się sesja Rady Gminy Somonino. Radni m.in. podejmą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
- przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad,
- przyjęcie uwag do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie Wójta.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy.
- Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie.
5. Uchwała w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Somoninie.
6. Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - "Centrum".
8. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.
9. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Somonino od dnia 1 września 2019 roku.
10. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somonino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
11. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino.
12. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino.
13. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino.
14. Uchwała w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Somonino".
- Uchwała w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Somonino".
- Uchwała w sprawie emisji obligacji.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.
« sierpień 2019 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd