:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
teraz 2°C
powietrze B. dobre
Wybory, Gminy Kartuzy stać kolejną zmarnowaną kadencję - zdjęcie, fotografia
Kartuzy.info 13/11/2014 17:30
Bartosz Kitowski

Kontynuując ocenę gospodarzy samorządów powiatu kartuskiego przeanalizowaliśmy dokonania burmistrza Kartuz Mirosławy Lehman. Zarządzana przez nią gmina zajęła przedostatnie miejsce w naszym rankingu, ustępując jedynie gminie Somonino. Ostatnie cztery lata nie dorównują udanej kadencji 2006-2010. Czy stoimy już na krawędzi upadku?

Gmina Kartuzy jako jedyna na przestrzeni czterech lat zanotowała jednoczesny spadek dochodów i wydatków w porównaniu do 2010 roku. Doszło do tego, że dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są najniższe w całym powiecie. Nie uratowały ich nawet podnoszone co roku stawki podatków. Słabe wyniki odnotowała w obszarze inwestycji i pozyskiwania środków. Jest także najbardziej zadłużoną gminą w powiecie. Wyraźnie nie wykorzystała stojących przed nią możliwości. Dla porównania miasto Kościerzyna, które miało mniej szans na pozyskanie środków zewnętrznych, zainwestowało dwa razy więcej środków i pozyskało 2,5 raza więcej funduszy niż Kartuzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Dobiega końca kampania wyborcza, można więc ocenić w pełni program wyborczy obecnego burmistrza. Nieudolna próba manipulacji danymi ma nas przekonać, abyśmy ponownie jej zaufali. W swoich materiałach wyborczych Mirosława Lehman twierdzi, że w ostatnich latach na inwestycje drogowe wydano 70 mln zł. Tymczasem w latach 2011-2014 gmina Kartuzy zainwestowała łącznie 54 mln zł, a budowano nie tylko drogi. Podobnie swobodne podejście stosuje przy podawaniu informacji o zadłużeniu twierdząc, że przez osiem lat jej rządów współczynnik zadłużenia się nie zmienił. Wynosił 34 proc. i dalej wynosi tyle samo. Tymczasem na koniec 2006 roku zadłużenie gminy Kartuzy wynosiło 18 mln zł, co stanowiło 30 proc. dochodów. W 2010 roku wzrosło do 47 mln zł przy wskaźniku 46 proc., a obecnie na koniec 2014 roku ma wynieść 52 mln zł co stanowi 51 proc. planowanych dochodów.

W trakcie mijającej kadencji doszło nawet do tego, że najbogatsza gmina w powiecie utraciła płynność finansową i musiała wziąć kredyt by móc spłacić poprzednie zobowiązania. Gmina nie jest w stanie spłacać także tego kredytu i uiszcza tylko odsetki, bez rat kapitałowych. Za samą obsługę tylko tego kredytu będzie trzeba zapłacić 754.199 zł. Należy pamiętać, że zaciągnięte kredyty będziemy spłacać aż do 2027 roku, czyli jeszcze przez cztery kolejne kadencje, płacąc cały czas haracz na rzecz banków.

Jeżeli przy ocenie kadencji 2011-2014 mielibyśmy brać pod uwagę tylko ilość środków wydanych na inwestycje, to kwota 54,39 mln zł wygląda skromnie przy 81,95 mln zł zainwestowanych w latach 2007-2010. W mijającej kadencji udało się uzyskać ze środków zewnętrznych zaledwie 2/3 z kwoty 30 mln zł, które pozyskano w poprzedniej. Dla przykładu mniejsze Sierakowice w tym samym okresie wydały 74 mln zł, a pozyskały 24 mln zł.

W przyszłej kadencji nie będzie nawet możliwy do osiągnięcia pułap inwestycji z minionych czterech lat, gdyż gmina wydaje na obsługę długu ponad 4 mln zł rocznie, a na inwestycje pozostaje mniej niż 8 mln zł. Oznacza to brak zdolności do wykonania dużych inwestycji bez dalszego zadłużania gminy. Już w tej kadencji, by wykonać plan inwestycyjny, co roku zaciągano kolejne zobowiązania.

Przy ogromnych potrzebach inwestycyjnych, gdy niezbędne są znaczne środki na kanalizację, drogi i szkoły, trzeba liczyć się z każdą złotówką. Priorytetem powinna być infrastruktura i poprawa warunków życia mieszkańców, a dopiero potem zbytki. Z tego względu należałoby wstrzymać się od wydawania pieniędzy na niepotrzebne i nieprzemyślne inwestycje, nawet wtedy, gdy można na nie uzyskać dofinansowanie. Kompletnie niezrozumiałe jest wydawanie pieniędzy na figury rybaka z kotem, czy rysunki 3D. Środki i czas poświęcony na napisanie i rozliczenie wniosków o dofinansowanie można było przeznaczyć na bardziej potrzebne projekty.

Gmina Kartuzy nie jest aż tak bogata, aby inwestować bez wsparcia środków zewnętrznych i na kredyt, na przykład w takie obiekty jak Kartuskie Centrum Kultury. Przykładem nieprzemyślanej i niedokończonej inwestycji jest Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze, któremu brak parkingów i kąpieliska. Wydano 6 mln zł a zapomniano o podjeździe dla wózków na ostatnich 10 metrach schodów. Także na Ławkę Asesora można wjechać wózkiem tylko do połowy. Aby podziwiać widoki matki muszą dźwigać wózki. Jako mało rozsądne należało by wskazać targowisko zwierzęce, wybudowane na wydzierżawionym na 10 lat gruncie, bez wcześniejszego zbadania opinii mieszkańców zarówno w kwestii lokalizacji, jak i jego funkcjonalności.

W ostatnich latach wielokrotnie wskazywaliśmy na bezprawne działania burmistrza. Nasze poważne wątpliwości wzbudził zakres danych osobowych żądanych w deklaracjach śmieciowych, wykraczający nawet poza to, co chciałby wiedzieć o nas urząd skarbowy. Burmistrza interesowało nawet to, kto z kim mieszka i w jakich stosunkach osobistych się znajduje. Do dzisiaj nie wiadomo, co stało się z tak pozyskanymi informacjami. Kilkukrotnie niezrozumiały pośpiech spowodował rozpoczęcie inwestycji bez wymaganych prawem budowlanym pozwoleń. Przykładem jest remont ulicy Dworcowej, który znalazł swój finał w sądzie, oraz taras na Złotej Górze, gdzie utracono dotację i wydano blisko trzykrotność tego co planowano. Przez stypendia wypłacone niezgodnie z przepisami gmina musiała też zwrócić 80.000 dotacji. Radni dowiedzieli się o tym z naszego portalu. Nie tylko o tym.

Problemy w komunikacji to główna bolączka mijającej kadencji. I to na wielu płaszczyznach. Burmistrz-Rada. Gmina-Powiat. Burmistrz-Media. Poprzez niemożliwość osiągnięcia porozumienia, nie zrealizowano chociażby rewitalizacji Rynku. Wydano znaczne sumy na opracowania, które ostatecznie wylądowały w koszu. Burmistrz nie mogła też, ze szkodą dla mieszkańców, dojść do zgody w kwestii użytkowania ulicy Chmieleńskiej będącej pod zarządem nadleśnictwa. Przez dwa zimowe sezony droga była zamknięta. Niewywiązywanie się z umów z mieszkańcami Borowa spowodowało realne zagrożenie nie rozliczenia w terminie projektu budowy kanalizacji dla Dzierżążna, Borowa i Sitna, i zwrotu 13 milionów dotacji, o czym ostrzegaliśmy przez ponad dwa lata. Burmistrz utrudniała też przeprowadzenie konsultacji społecznych ws. podziału gminy i zmanipulowała niezgodne z jej punktem widzenia wyniki. Notorycznie nie wywiązywała się też z obowiązku udostępniania informacji publicznej, o którą musieliśmy walczyć w sądzie. Sąd kilkukrotnie upominał burmistrza, włącznie z ukaraniem jej grzywną. Zamiast informować, prowadziła za publiczne pieniądze polemikę z dziennikarzami na łamach prasy oraz na gminnej stronie internetowej.

Wymowne jest też to, że Mirosława Lehman rządzi bez zastępców. W poprzedniej kadencji pierwszym zastępcą był Tomasz Brzoskowski, odpowiedzialny między innymi za inwestycje i pozyskiwanie środków. Jego zaangażowanie przełożyło się na sukces poprzedniej kadencji. Po wyborze na wójta Stężycy, zastąpiła go Anna Bajerska. Zarówno ona, jak i Hanna Pionk, nie dotrwały do końca. Obie odeszły na własną prośbę. Nasuwają się pytania: czy zastępcy byli źli, czy może nie chcieli firmować swoim nazwiskiem spraw, z którymi się nie zgadzali? Z urzędu odeszło też kilku pracowników, którzy posiadali wysokie kwalifikacje. Niektórzy z nich pracują dla innych samorządów. Podobna sytuacja miała miejsce w szkołach, gdzie "wymieniono" mających własne zdanie dyrektorów.

Analizując program wyborczy wyraźnie widać, że włodarzowi Kartuz brakuje wizji rozwoju gminy. Jedyne co obiecuje wyborcom, to dokończenie już rozpoczętych w tej kadencji działań. Nie wiadomo w jakim kierunku ma rozwijać się miasto i gmina w perspektywie wielu lat.

Kadencja, która zgodnie z hasłem wyborczym z 2010 roku miała być "kontynuacją dobrych działań", jest zapowiedzią upadku. Z ogromnym zadłużeniem i niemożliwością inwestowania, gmina pozbawiona jest perspektyw. Przykro to stwierdzić, ale sąsiednie samorządy stają się bardziej przyjazne dla przedsiębiorców i dla mieszkańców. W najbliższych latach dystans pomiędzy nami jeszcze się zwiększy. Nie bez winy pozostają też radni, którzy w znacznej większości są pozbawieni własnego zdania, a ich rola na sesjach ograniczała się jedynie do głosowania.

Dobry gospodarz myśli długoterminowo. Tego w planach Mirosławy Lehman naszym zdaniem nie widać.

Gminy Kartuzy nie stać na dalsze marnowanie szans w kolejnych czterech latach.

Bartosz Kitowski
Anna Lehmann

Reklama

Gminy Kartuzy nie stać na kolejną zmarnowaną kadencję komentarze opinie

 • Japco - niezalogowany 2014-11-14 22:10:57

  Dziękuję. Na naszej stronie jest trochę dłuższy tekst niż na EK, dlatego na nią zaprosiłem. Zrobiłem to również ze względu na to, że potencjalny Wyborca może być zainteresowany sylwetką osoby z KWW Blisko Ludzi, która startuje w okręgu tego Wyborcy.

  Przy okazji tej kampanii chyba powinienem opisać "osiągnięcia" trzech moich głównych rywali w walce o stanowisko radnego: p. Konkola, p. Pryczkowskiego i p. Dobki. Odnośnie pana Konkola nie umiałem się powstrzymać i wypowiedziałem się na tym forum. Odnośnie pana Dobki - kartuzy.info wystarczająco dużo napisało (skoro p. Dobka i p. Lehman to jedno - to trzeba te dwie osoby cenić lub ganić za obecną kadencję; ja stawiam na ganienie). Pan Pryczkowski - sama jego ulotka wyborcza świadczy o tym, że miesza kompetencje. Kolej i obwodnica to województwo. Nas na to nie stać, abyśmy zrobili takie prezenty jednostce samorządowej wyższego szczebla. Poza tym niektórzy twierdzą, że kiedyś przy kartuskiej sekcji zapasów funkcjonowała zwarta grupa sponsorów, która rozleciała się z powodu kłótliwości szefa zapasów...

  Tego typu rzeczy może powinny być nagłaśniane. Jednak zostaną w wąskim gronie osób, które zajrzą na to forum...

  Sądzę, że w wyborach do Rady Miejskiej przeprowadzonych w obecnej formule (okręgi jednomandatowe) oraz przy takiej liczbie kandydatów na burmistrza Kartuz każdy Wyborca ma realny wpływ na to, kto będzie miał szansę się wykazać w nadchodzącej kadencji. W moim okręgu (przy 8 kandydatach, z czego 3 miało już okazję co najmniej 1 raz się wykazać) najprawdopodobniej głosy się bardzo rozbiją, dlatego może się okazać, że zwycięzca będzie miał ich raczej niewiele.

  Życzę wszystkim podjęcia mądrej decyzji w trakcie niedzielnych wyborów,
  Japco

 • Wiesław Krauze - niezalogowany 2014-11-14 21:11:24

  Łukasz -ciekawa autoprezentacja na EK,trzymam za Ciebie kciuki i za koleżanki /kolegów z Komitetu Blisko Ludzi ,takich radnych życzyłbym Kartuzom- powodzenia.Mądry,wykształcony,młody,ambitny z pomysłami.

 • Japco - niezalogowany 2014-11-14 20:55:21

  Witam.

  Piękne podsumowanie ostatniej kadencji. Każdy w miarę zorientowany wie, że pani Lehman jawnie kłamie w swojej ulotce wyborczej, twierdząc, że zadłużenie gminy sięga nadal około 34%. Na koniec zeszłego roku zadłużenie wynosiło około 52 mln przy budżecie wynoszących około 100-105 mln, czyli zadłużenie wynosiło około 50%. Do tego najprawdopodobniej nie wliczono tego badziewiastego rynku za niemal 4 mln złotych, na który również zaciągnięto kredyt.

  Fajnego gospodarza ma Gmina Kartuzy, skoro zginęło mu około 20 milionów złotych...

  Zbliżamy się do zadłużenia na poziomie 60%, czyli przyszły burmistrz będzie musiał pilnować, aby mu Gminy nie "zamknęli"... Sytuacja wygląda tak, że ten nowy burmistrz najprawdopodobniej skończy po pierwszej kadencji, bo będzie tylko spłacał długi zaciągnięte przez panią Lehman na masę fuszerek: promenada do przerobienia, pieniądze utopione w majątku obcym - Dom Rzemiosła, Złota Góra z jej błędami, niefunkcjonalny rynek zwierzęcy na Sędzickiego (teren najprawdopodobniej nie jest gminny, a dzierżawiony), rynek na Dworcowej-Kolejowej jak stary "Manhattan". Czy jest coś, co nie było spieprzone?

  Jest jeszcze inna sprawa dotycząca majątku gminnego: SPEC-PEC jest celowo rozwalany. Do pani burmistrz trafiały informacje odnośnie tego, że nasza gminna kotłownia ma za dużą moc, dlatego należy zwiększyć nitkę, prowadzącą do miasta, aby podłączyć m.in. Urząd Miasta. Obecnie UM jest ogrzewany kotłownią gazową... Pani Lehman temat ignorowała, a w pewnym momencie swoje zaniedbania chciała zrzucić na kierownictwo SPEC-PEC. Teraz kotłownia jest w rękach GPEC, który może robić niemal wszystko. Bez ograniczeń. Nagle możemy się dowiedzieć, że SPEC-PEC jest tak rozwalone, że będziemy chcieli ten zakład oddać za darmo...

  Odnośnie promenady: powinna być dwa razy szersza, aby spełniała swoją funkcję. Poza tym nie ma podjazdu dla wózków...

  Ciekawą sprawę mamy odnośnie naszego połączenia kolejowego z Gdańskiem Wrzeszczem (do Gdańska Głównego pociąg nie będzie dojeżdżał). Niedawno z wypowiedzi, która była umieszczona w gazecie wyborczej, wynikało, że pociągi będą dojeżdżały do Kartuz co 2 godziny. Później, w związku z kampanią wyborczą, z tej wypowiedzi się przedstawiciel marszałka wycofał... Nie o to jednak chodzi. Chodzi o to, że teoretycznie we wrześniu 2015 roku ma wystartować Pomorska Kolej Metropolitalna. Problem polega na tym, że na wybudowanie "z głową" nowego budynku dworca potrzebne są ze 4 lata, a pani Lehman zostawia na to nowego burmistrzowi 9 miesięcy. Na opracowanie koncepcji, przygotowanie projektu, załatwienie formalności w Starostwie Powiatowym, przetarg na wykonanie, wykonanie, itd., itp. To jest nierealne, aby to zrobić w tym terminie. Chyba że chodzi o to, że pani Lehman tak wydoiła kasę gminną, że ostatnio stać nas było tylko na jakieś koncepcje, przemyślenia i inne niewiele znaczące czynności. Pani Lehman zderzyła się ze ścianą, dlatego nie ruszyła tego tematu, mimo że obecnie powinien być co najmniej rozpisany przetarg na wykonanie obiektu dworca. Obecnie jednak pani Lehman jest na etapie zastanawianie się, czy stary budynek dworca zburzyć, czy go naprawiać... To nie jest poważne!!!

  Ponadto miałem do czynienia w firmie, w której pracuję, z różnymi urzędami. Najgorzej umiał się "wykazać" urząd kartuski pod rządami pani Lehman. Przypadkiem w trakcie budowy ulicy Kolejowej nie pomyślano o zatoczce przystankowej - ona nie została zbudowana za pieniądze gminne. Przypadkiem nie uwzględniono tego, że ulica Kolejowa może także służyć do tego, aby jeździły nią autobusy (mniejszy kilometraż to niższe ceny biletów). Przypadkiem również w tej gminie najtrudniej dostać zwykły kwitek ze zgodą na korzystanie z przystanków. Niekompetencja, brak działania na rzecz społeczeństwa oraz robienie sobie wrogów wśród przedsiębiorców to cechy pani Lehman.

  Działania Urzędu Miejskiego są informacją publiczną, więc mam wrażenie, że nie byłoby problemu, gdyby ktoś chciał sprawdzić tematy poruszone w powyższym akapicie.

  Jeśli, nie daj Boże, pani Lehman dostanie się do II tury, będę głosował na jej przeciwnika. Kimkolwiek on będzie. Oczywiście w I turze głosuję na Panią Antczak i liczę na to, że w II turze będę mógł na Nią głosować ponownie. To Ona m.in. rozwikłała sprawę zamieszania w SPEC-PEC. Nie wydaje mi się, aby jakikolwiek inny kandydat na burmistrza był tak bardzo zaangażowany jak Pani Antczak. Z tego też powodu jestem w jednej drużynie z Panią Henią.

  Pozdrawiam
  Japco

  P.S. Zapraszam na stronę internetową KWW Blisko Ludzi - jest w stopce.

 • Marcin Wielicki (Sopot) - niezalogowany 2014-11-14 18:46:12

  Nie zgadzam się z Państwem, widać że nie byliście dawno w Kartuzach. To miasto pięknieje z roku na rok: nowa kolejowa, remontowane drogi, pięknie zagospodarowany zespół Kolegiaty, promenada. Proszę pamiętać, że miasto położone jest specyficznie wśród jezior i lasów i nie da się go rozciągnąć jak guma... Uważam, że jesteście niesprawiedliwi dla osoby zarządzającej. Te działania realizowane są przez organ wykonawczy jakim jest Pani Leman, ale przy bardzo dużej współpracy organu uchwałodawczego jakim jest rada. To nie jest prywatna firma i wprost nie wierzę, że Państwo nie wiecie że system samorządu działa zupełnie inaczej.
  Gdyby tej współpracy nie było nie osiągnięto by tak wysokiego poziomu przyrostu majątku gminy. Przez 8 lat rządów majątek gminy Kartuzy wzrósł o ok. 200 %.
  Państwo patrzycie, że studzienka jest krzywo, chodnik się rusza ..... dlaczego ? bo mieszkańcy z tego korzystają . Nie niszczą się rzeczy które nie są używane. Naturalnym jest jeśli się z czegoś korzysta to trzeba z czasem to naprawić...

  Jako były Kartuzjanin jestem dumny, że środki unijne również dotarły do tego małego miasteczka. Nie wiem jaka jest Pani Burmistrz Lehman, ale jedno jest pewne - osoba która potrafi współpracować z innymi.... inaczej byście Państwo nie osiągnęli tego wszystkiego, czego wam gratuluję.

  Jest takie powiedzenie: chcesz żeby dziecko się zmarnowało - wystarczy od niego niczego nie wymagać.... a efekt gwarantowany.... chyba tego Kartuzy nie chcą.

 • Aaa - niezalogowany 2014-11-14 18:30:11

  A mnie ciekawi dlaczego tyle zjadliwosci w tym tekście i dlaczego autorowi tak bardzo zależy na negacji osiągnięć obecnej rady miejskiej i burmistrz... ? Dlaczego tak konsekwentnie omija Pan wszystkie pozytywy... Rozbudowa szkół, place zabaw, boiska.... to Pańskim zdaniem coś złego? Cóż, faktycznie nie przynoszą obecnie dochodów ale wszyscy inteligentni ludzie wiedzą, że inwestycje w edukację procentują po latach.... i często nie wprost....

 • raczek - niezalogowany 2014-11-14 13:40:50

  Zgadzam się z panem redaktorem. Wkoncu ktoś odważył się napisać prawdę.Gmina Kartuzy to TOTALNE ZADUPIE. Wstyd mi przed znajomymi.
  Drogi typu podziurawione pluty jumbo. Burmistrz w rozmowie ze mną stwierdziła ze ta metoda SIĘ SPRAWDZA. No dla idioty chyba tak.Drogi typu 5 cm pseudo asfaltu położonego na żwir!!! Jóź po roku popękały- przykład Mezowo, Kaliska.Gdy szefowie DODPu na wzgórzu dowiedzieli się o wspaniałomyślnej metodzie kładzenia 5 cm asfaltu na żwir to parsknęli śmiechem.Powiedzieli: Dromos dostał polecenie zrobienia taniej drogi, to mocie tania drogę:-)))

  Basen , z brudna ściana frontowa. Nawet nikt w UG nie ma pojęcia ze istnieje coś takiego jak myjka wysokociśnieniowa, no i oczywiście trzeba wiedzieć do czego i jak ja się używa. Drogi w Kartuzach jak ser szwajcarski- oczywiście nie ma to nic wspólnego z jakością sera!!!.

  Nowe chodniki pokrzywione i bardzo nierówne. Kąpieliska brak!! ( w Kartuzach).

  Studzienki kanalizacyjne - pozapadane i pokrzywione na 100% dróg w Kartuzach.Nikt z "mało"opłacanych i "wysoko"wykwalifikowanych kartuskich bez-Radnych i urzędników nie wpadł na tak genialny pomysł, aby wylać pod i dookoła studzienek beton 2m2 , a już szczytem inteligencji jest zaprojektowanie studzienek aby były usytuowane po środku pasa drogowego.Ale do tego trzeba trochę pomyśleć ( nie dotyczy to urzędników Kartuskich i bez-Radnych).

  Przystań w Kartuzach to byle-jaki rozpadający się pomost typu Lamelka.
  Imprez brak.
  W Piątek Burmistrz zamyka drzwi Kartuz i tak aż do poniedziałku.

  Zagubieni turyści- nieliczni , nie są wstanie trafić do jedynej atrakcji w Kartuzach jaka jest Kościół Poklasztorny. Nie dotyczy to pielgrzymek radia Maryja. Wstyd!!

  Promenada z dojściem po płytach jumbo i droga do nikad bez jakichkolwiek atrakcji.

  Dla przykładu miasto na Mazurach:
  -trzy promenady , gdzie milo można pospacerować, kawiarnie, punkty widokowe( kilka), place zabaw dla dzieci ( kilka), altanki itd.
  -piękny basen , z wyglądu jak i atrakcji,
  - kino,
  -mini obwodnica- żadna droga w Gminie Kartuzy nie jest tak solidnie wykonana.
  - Chodniki proste,
  -Drogi wyremontowane ( solidnie),
  -Brak zapadających się studzienek,
  -Amfiteatr w mieście!!!
  -Hotele ( z prawdziwego zdarzenia).
  -trzy kąpieliska ( w mieście).


  Rozsyłajmy SMS- ABY NIE GLOSOWAĆ NA TYCH BEZ-RADNYCH aby wybrać innych nowych RADNYCH. Aby tym BEZ-Radnym podziękować.

 • Falcon - niezalogowany 2014-11-14 12:56:06

  Pan redaktor zrobił to, z czym nosiłem się już od dawna. Zostały poruszone, w sposób trafny, wszystkie aspekty złego zarządzania gminą , jak również apodyktyczny sposób sprawowania władzy. Brak zastępców ułatwia taki sposób rządzenia. Dyrektorzy i kierownicy podległych jednostek organizacyjnych, są w wyniku odpowiedniej selekcji, ukierunkowani tylko na odbiór. Potrzebny nam burmistrz otwarty na ludzi, słuchający i rozumiejący ich.
  Trzeba zadbać o wizerunek miasta i jego funkcjonalność. Jak województwo wybuduje nam obwodnicę to "pies z kulawą nogą" nie zajrzy do Kartuz.
  Generalnie, WYBIERZMY NOWEGO, INNEGO BURMISTRZA!!!

 • yogizkartuz - niezalogowany 2014-11-14 00:28:50

  Nareszcie ktoś wyraził publicznie i jasno jak mieszkańcy Gminy Kartuzy odbierają działalność Pani Burmistrz.
  Arogancja, lekceważenie mieszkańców i partnerów.
  Brak jakiejkolwiek wizji rozwoju i dbałości o jakość życia mieszkańców gminy.
  Inwestycje z poprzedniej kadencji pomału popadają w ruinę. Wyremontowane cztery lata temu drogi popadają w ruinę. Nadzór nad wodociągami i elektrociepłownią jest co najmniej mizerny ale za to bardzo kosztowny dla mieszkańców gminy. Za jej decyzje personalne odbiorcy ciepła i wody będą i już odczuwają w rachunkach.
  Jej wypowiedzi, że okoliczni Wójtowie, przedstawiciele powiatu, województwa to osobnicy bez mała -"inteligentni inaczej", mogą wskazywać na brak zdolności do współpracy z osobami mającymi inne zdanie co źle rokuje na przyszłość przy wykonywaniu jakichkolwiek inwestycji z udziałem powiatu, województwa lub przedsiębiorców. ( chyba że to będą jej przedsiębiorcy)
  Jak wieść gminna niesie nawet pracownicy urzędu próbujący zachować się jak pracownicy gminy a nie pracownicy burmistrza mogą się spotkać z dużą agresją ze strony Mireczki Burmistrza Kartuz.
  Sposób zarządzania finansami i tępienie niezaprzyjaźnionych przedsiębiorców, wskazuje na małostkowość i brak wiedzy ekonomicznej.
  Jej wypowiedzi o rozwoju gminy ukazujące się w publikacjach częściowo finansowanych z gminnych pieniędzy pozostają czystą propagandą, gdyż po jej 8 latach, rzeczywistość finansowa skrzeczy.

 • Krzysztof Rek - niezalogowany 2014-11-13 23:50:55

  Właściwie trudno się nie zgodzić z którymkolwiek ze stwierdzeń artykułu.

  Zapaść finansowa pokazana jest na liczbach, mówić można wszystko, ale twarde dane nie kłamią.

  Współpraca pomiędzy Mirosławą Lehman, a jakimikolwiek innymi partnerami, jest w rozsypce. Notoryczne kłótnie z powiatem, nieumiejętność współpracy z innymi gminami czy Samorządem Wojewódzkim skutkuje najgorszym w przeliczeniu na mieszkańca pozyskiwaniem środków na inwestycje. Podam przykład: Mirosława Lehman jako jedyna z włodarzy gmin na trasie kolei do Sierakowic, a dalej Lęborka, postawiła weto i zablokowała całą inwestycję, która mogłaby uczynić z Kartuz węzeł przesiadkowy. To tylko świeży przykład, można by je mnożyć.

  Z mojej działki, zarządzanie gminą z punktu widzenia kierowania organizacją jest po prostu fatalne. Współcześnie każdy sensowny kierownik/ menedżer/ dyrektor doskonale wie, że współpraca, umiejętność delegowania odpowiedzialności, uczciwego rozliczenia opartego na wynikach to kluczowe czynniki sukcesu. Tymczasem w Kartuzach nie ma nawet zastępcy burmistrza - to świadczy o kompletnym braku umiejętności kierowniczych - samemu nie można wiele zdziałać, dobry zarządca kieruje poprzez skutecznie zbudowany zespół.

  No i te ciągłe kłamstwa. Nie tak dawno na debacie kandydatów na burmistrza słyszałem z ust pani Lehman, że współpraca z powiatem idzie słabo (winę zwalała oczywiście na powiat), żeby chwilę później przeczytaj bodajże na expressie, że współpraca z powiatem idzie rewelacyjnie. Kłamstwa dotyczące wielkości środków przeznaczonych na inwestycje zostały uwypuklone w artykule, nie muszę o tym pisać. O kłamstwach dotyczących relacji z ludźmi każdy, kto miał styczność z Mirosławą Lehman, przekonał się osobiście.

  Mam prośbę to forumowiczów, szczególnie tych piszących z jednego adresu IP :-) by podpisywali się imieniem i nazwiskiem, będzie łatwiej określić, czy to jedna i ta sama osoba :-)

 • punktprzedszkolny. - niezalogowany 2014-11-13 23:04:10

  Do Aśka. Nie wiem ile już razy przyjechało się Tobie do Kartuz, ale myślę że trochę to już trwa skoro wyliczyłaś sobie średnią. Tak się Kartuzy w Twoich oczach zmieniły? A może pora już zmienić okulary na mocniejsze...

 • punktprzedszkolny. - niezalogowany 2014-11-13 22:36:11

  Pięknie opisane, a że niektórych boli i jest krzywdzące... no cóż, prawda w oczy kole. Panu Bartkowi, który pewnie się sprzedał (?) za kilka srebrników, gratuluję odwagi, bo tego niestety nam dziś brakuje. Wczoraj w TV WYBRZEŻE był wywiad z p. Lehman. Nie muszę tej kobiety znać osobiście, wystarczą mi jej zaciśnięte pięści na początku rozmowy.

 • DannyBoy - niezalogowany 2014-11-13 20:37:48

  Aśka27 i Jan Kowalsky: pierwszy wasz post, ten sam adres IP ... nieładnie ... do usunięcia

 • Aśka27 - niezalogowany 2014-11-13 19:50:51

  Witam. Ciężko mi się zgodzić z wypowiedzią pana redaktora. Moja rodzina przyjeżdża do Kartuz średnio co dwa lata i za każdym razem nie poznają miasta. Mogę śmiało powiedzieć, że pięknieje w oczach. Są oczywiście pewne czarne dziury jak choćby posiadłość w centrum miasta przy Kosciuszko, dawnego banku - obecnie w rękach prywatnego przedsiębiorcy. Niby centrum a straszy, choć podobno czynsze tam nie małe.

  Zupełnie inaczej widzę sprawy poruszane przez autora tego artykułu. Też twierdzę, że Ale nie mogę zgodzić się z następnym: , bo przecież każdy z kandydatów ma swoim programie WIELKIE PLANY PROSTO Z WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY KARTUZY, czyli z dokumentu, jaki każda gmina ma obowiązek opracować i realizować. No i jeszcze jedno - inwestycje tam zawarte zostały dodane przez ostatnich radnych, ale UWAGA - nie wszystkich. Ci którzy przeciw pewnym inwestycjom - dzisiaj chcą je realizować w swych ulotkach. Śmieszne, ale prawdziwe. Ci, którzy niedawno propagowali o koniecznym podziale gminy - teraz piszą na plakatach: "Razem odnowimy naszą gminę". Są jeszcze ci, którzy niby chcą rządzić, ale nie mają nic do powiedzenia, aż wreszcie ci, którzy już byli, którzy ciągle mają od kilkunastu lat te same hasła typu: musimy, powinniśmy, należy, zróbmy, działajmy itp. - szkoda tylko, że nie brzmi to jak: muszę, zrobię, zbuduję.

  Z całym szacunkiem dla wszystkich - wolę dalszy rozwój i konkrety. Zdrowy rozsądek przede wszystkim. Ja nadal oceniać będę nie na podstawie podpłaconych artykułów i czczych haseł - tylko na podstawie osiągnięć.
  OCENIAM CZYNY - NIE HASŁA!

 • Jan Kowalsky - niezalogowany 2014-11-13 19:20:02

  Ale ściema! Bartosz K. się sprzedał! Ciekawe za ile srebrników... a może za stanowisko? Oj będzie nowa fura. :)

  Taki artykuł to obciach dla autora i portalu.

 • gallanonim - niezalogowany 2014-11-13 19:16:47

  Nie zgadzam się z treścią artykułu, jest on bardzo krzywdzący i nie ma odzwierciedlenia z rzeczywistością.
  Szanowni redaktorzy, gdzie byliście przez 4 ostatnie lata podczas których Urząd Burmistrza sprawowała Pani Mirosława Lehman ? Czy dopiero teraz dotarła do Was informacja, że w gminie i mieście Kartuzy urzęduje Mirosława Lehman ? Wiadomo, wszelkie chwyty dozwolone !!!

 • Blazer - niezalogowany 2014-11-13 18:45:41

  Chciałbym też dodać że Chmieleńska znów daje osobie znać pod względem infrastruktury wodociągowej jeszcze 6-7 awarii i będzie znowu do remontu....

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Praca dla młodych

Dzień dobry.Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku Stoczniowym która wykonuje wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe min.budowa i remonty..


Likwidacja sklepu obuwniczego

W związku z likwidacją istnieje możliwość bezpłatnego przejęcia boksu wraz z umeblowaniem. Osoby zainteresowane mogą się kontaktować pod numerem..


Zatrudnię sprzedawcę

Zatrudnię ekspedientkę na cały etat w sklepie kosmetycznym w Kartuzach w CH Kaszebe . Osoby zainteresowane proszę o składanie CV na adres..


SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Poszukujemy osoby na stanowisko: samodzielna księgowa. Obowiązki m.in.: - Księgowanie wszystkich operacji gospodarczych - Nadzór nad..


Pomoc kuchenna

PRACA KUCHENNA


Elektryk Turbin Wiatrowych

Robur Baltic Sp. z o.o. od ponad dziesięciu lat świadczy usługi techniczne dla sektora energetyki wiatrowej. W całej Europie oddaliśmy do użytku..


Mercedes A-klasa 2002 rok

Witam! Mam do zaoferowania Mercedesa A klase W168 z półautomatyczną skrzynią biegów. Samochód w dobrym stanie mimo swojego wieku (delikatne rdzawki..


dwuspadowy garaż blaszany 10x8

Mam do sprzedania garaż - blaszak dwustanowiskowy rok produkcji 2018 . Długi 10 m x 8 m. Powierzchnia 80 m2. Posiada 4 pary drzwi o szerokości 3 m i..


Skup Aut za GotÓwkę

Kupimy każdy samochód osobowy i dostawczy rocznik 1960-2019 . - gwarantujemy szybki dojazd miłą i fachową obsługę , płacimy gotówką - zapłacimy..


OBSŁUGA KLIENTA W PLACÓWCE

Pracuj jako Doradca Klienta w placówce partnerskiej Alior Banku w KARTUZACH. Czym będziesz się zajmował? : • Zadbasz o Klientów oferując im..


Sprzedam kanapę

Sprzedam kanapę rozkładaną , zadbaną wszystko działa . Odbiór osobisty Kartuzy, można obejrzeć.


KAFELKOWANIE-REMONTY

Witam wykonam prace remontowe w zakresie: -kafelkowanie(łazienki, salony, kotłownie itp) -klejenie cegły -szpachlowanie malowanie -zabudowy..


Prace ziemne, niwelacja

Firma zajmuje się szerokim zakresem prac ziemnych na terenie woj. Pomorskiego takich jak: - niwelacja terenu, - wykopy, - zabezpieczanie skarp, -..


Parapety

Witam, Oferuje wysokiej jakosci parapety z konglomeratu pod indywidualny wymiar o grubosci 2cm i 3 cm. 20 kolorów,rodzajów do wyboru . Po za tym..


Zaginął pies Jag Terier Rąb

Witam wczoraj koło godziny 13.00 zaginął mi pies w miescowosci Trzy rzeki -Rąb kreci sie gdzies po wioskach... jesli ktos go widział to bsrdzo..


RUSZTOWANIA ALUMINIOWE JEZDNE

Zapraszamy do zakupu rusztowań jezdnych znanej i renomowanej firmy Krause. W zależności od Państwa zapotrzebowania pomożemy dobrać odpowiednie..


Dom bliźniak w Mezowie

OSTOJA MEZOWO Domy bliźniacze Ostoja Mezowo położone są w jednej z najbardziej malowniczych okolic Kaszub, otoczone gęstymi, kojącymi zmysły lasami..


Zatrudnię pracownika

Zatrudnimy pracownika wulkanizacji. Na pełen etat. Miejsce pracy: Kartuzy ul. Węglowa 1a. Wynagrodzenie do ustalenia indywidualnie. Osoby..


Skup Aut Złomowanie-Kasacja

Skup Aut Osobowe,Dostawcze,Terenowe,Busy wszystkie roczniki,darmowa wycena i dojazd -każdy stan auta,po stłuczce,wypadku -bez opłat i przeglądu..


Oferuje Kompleksowe Usługi

Witam, Mam wieloletnie doświadczenie w usługach dekarskich. Wykonuje rzetelnie i profesjonalnie wszelkie prace związane z dachem. OFERUJEMY: -..


Poszukuje pracy

Poszukuję pracy jako kierowca kat b, operator koparko ładowarki, stróż, magazynier lub podobnej. Mam 40lat Sierakowice i ok


Skoda Octavia Kombi 1,6l LPG

Pojazd całkowicie sprawny. Nie wymaga inwestowania. Brak śladów korozji. Wymieniono: Akumulator 280 tys km Olej (5w30) przy 295 tys km Rozrząd przy..


Zatrudnię przedstawiciela

Experts to nie tylko Fotowoltaika. To Firma, która realizuje biznes z pasją, entuzjazmem i rodzinnym charakterem. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom..


Rolety,plisy,żaluzje,moskitier

Witam, Posiadam w ofercie wszystkie rynkowe rodzaje rolet ,żaluzji alu,drewnianych,pionowych,oraz żaluzji plisowanych,a tak,ze moskitiery .Bogaty..


Skup Aut Kartuzy całe

Skupujemy wszystkie marki samochodów - interesują Nas samochody używane w bardzo dobrym stanie jak i powypadkowe, rozbite i uszkodzone, z..


Dom bliźniak w Mezowie

OSTOJA MEZOWO Domy bliźniacze Ostoja Mezowo położone są w jednej z najbardziej malowniczych okolic Kaszub, otoczone gęstymi, kojącymi zmysły lasami..


Zatrudnimy Panie Na Produkcję

Poszukujemy Pań do pracy na produkcji, oferujemy stałą pracę na umowę, darmowe przeszkolenie do pracy oraz darmowy dojazd z okolicy Klukowej Huty,..


FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI MURARZY-CIEŚLI STAWKA GODZ. 19ZŁ+PREMIA. PŁATNOŚĆ DWA RAZY W MIESIĄCU.


Martes Sport Kartuzy

Aktualnie poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko: Sprzedawca - Kasjer Do Twoich zadań należeć będzie: •Przygotowanie rowerów / nart..


obsługa klienta bankowego

Pracuj jako Doradca Klienta w placówce partnerskiej Alior Banku w ŻUKOWIE. Czym będziesz się zajmował? : • Zadbasz o Klientów oferując im szeroką..


Świerki świąteczne

Sprzedam świerki pospolite. Choinki z plantacji, nawożone, modelowane, o grubej igłe, od 1 do 4m. Sprzedaż hurtowa. Plantacja znajduje się w..


Sprzedam koparkę gąsienicową

Sprzedam koparkę gąsienicową JCB JS 130 LC z 2011 roku Koparka w pełni sprawna, gotowa do dalszej pracy. Szerokość gąsienicy 70 cm, Szerokość łyżki..


Przedstawiciel handlowy

Firma MAXI, zajmująca się sprzedażą, montażem oraz serwisem innowacyjnych osłon przeciwsłonecznych poszukuje osób na stanowisko: Przedstawiciel..


Stacja Paliw Orlen Egiertowo

Stacja Paliw Orlen w Egiertowie poszukuje Pracownika Obsługi Klienta na stanowisku kasjer/ sprzedawca. Proponujemy: - umowę o pracę/ zlecenie -..


Monter Rusztowań / Pomocnik

Pełny opis stanowiska Nasze przedsiębiorstwo poszukuje pracowitych osób do zadań związanych z budową rusztowań i systemów ochrony przed..


Volvo XC 60 Czarny Silnik 2.4

Wyposażenie ABS Elektryczne szyby przednie Poduszka powietrzna kierowcy Wspomaganie kierownicy ASR (kontrola trakcji) Czujniki parkowania przednie..


Wynajem Usługi podnośnikiem

Wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem 80zł,- /h za każdą rozpoczętą godzinę Koszt dojazdu 100zł,-


Wynajmę odkurzacz piorący

Wypożyczę - wynajmę - odkurzacz piorący Karcher Puzzi 100. Zapraszamy do wypożyczenia swietnego odkurzacza pioracego Karcher Puzzi - dającego..


Oddam

Oddam wyciskarkę do cytrusów , za ptasie mleczko. Odbiór Kartuzy.


Zatrudnimy pracownika do prac

Dzień dobry, Nasza Firma poszukuje pracowników (fachowców lub pomocników) do pracy przy wykończeniu wnętrz. Wyjazdy z Kartuz. Wypłaty tygodniowe -..


praca dla psychologa kartuzy

Poszukuję psychologa, studenta psychologii, do pracy w Pracowni Psychologicznej Atanerw Kartuzach. Pracownia zajmuje sie głównie badaniami..


Oferuję kompleksowe usługi

Witam. Mam wieloletnie doświadczenie w usługach dekarskich, wykonujemy rzetelnie i profesjonalnie wszelkie prace związane z dachem. Oferujemy:..


Poszukuję do pracy szlifierzy,

Zatrudnię na umowę o pracę ślusarzy, szlifierzy, montażystę balustrad, ludzi do produkcji w stali nierdzewnej, możliwość przyuczenia do zawodu,..


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez kartuzy.info, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

PortaleRegionalne.info Joanna Stoltman z siedzibą w Kartuzy 83-300, Mściwoja II 13 B/3

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"