:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
PILNE

"Radbur" Sp. z o.o. Kartuzy.info adres - opinie


!zdjecie:right!<b>Firma "Radbur" prowadzi działalność w następującym zakresie:

- usługi warsztatowe i produkcja elementów na statki,
w tym eksport

- wykonawstwo konstrukcji stalowych

- transport międzynarodowy i krajowy

- kopalnia torfu - produkcja torfu ogrodniczego

- działalność rybacko - wędkarska jako użytkownik kółka jezior raduńskich.</b>

<i>Spółka "Radbur" od roku 1995 dzierżawi od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dziesięć Jezior Raduńskich: Radunię Górną i Dolną , Bukszyno Małe i Duże, Ostrzyckie, Wielkie i Małe Brodno, Kłodno Rekowo i Białe o łącznej powierzchni 1948 hektarów.

Na jeziorach dominuje w coraz większym stopniu wędkarstwo ( około 5000 wędkarzy rocznie). Dzięki otaczającej przyrodzie jezior, lasów i łąk obecność nad jeziorami uspokaja i łagodzi nerwowość życia, pozwala zaspokoić nasze tęsknoty za ciszą i spokojem a przy tym połowić ryby.</i></b>

!zdjecie:left!"Radbur" Sp. z o.o. prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką w oparciu o Rozporządzenie M.R. i G.Ż z dnia 15.03.1999r.

Każde jezioro posiada opracowany operat rybackiego zagospodarowania, zatwierdzony przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie zgodnie, z którym odbywają się odłowy, zarybienia i utrzymanie ichtiofauny.

Stosownie do powyższego operatu muszą stosować się użytkownicy jezior.

Sprawa powszechności dostępu do wód, linii brzegowej, grodzenie wód, pomostów jest określona w nowym Prawie Wodnym z dnia 18.07.2001r. Natomiast art. 27 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchni wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej, a także zakazywania lub uniemożliwienia przechodzenia przez ten obszar.

Każdy pomost postawiony na jeziorze musi być udostępniony do celów wędkarskich.
W sprawie naruszania zasad współżycia społecznego prosimy dzwonić:

<b>Komenda Powiatowa Policji Kartuzy</b> 681-00-73 lub 997, kom. 112
<b>Brygadzista Rybacki</b> 0601658-901
<b>"Radbur" Somonino</b> 681-15-89

<b>Informacje wędkarskie</b>

- Każdy wędkarz obowiązany jest przestrzegać Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, który stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.
- W czasie wędkowania wędkarz musi mieć przy sobie kartę wędkarską, ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.
- Po zakończeniu wędkowania wędkarz zobowiązany jest dokładnie wysprzątać swoje stanowisko.
- Na jeziorach obowiązuje zakaz połowu kuszą.
- Wędkarz może łowić tylko w porze dziennej od świtu do zmierzchu.
- Nie wolno łowić ryb w ustalonych okresach i miejscach ochronnych takich jak: tarlisk, zimowiska, mateczniki.
- Osoba fizyczna lub prawna przetwarzająca lub wprowadzająca ryby do obrotu jest obowiązana posiadać dokument stwierdzający pochodzenie ryb.

<b>Każdy wędkarz:</b>

- ma obowiązek przestrzegania limitów dziennych połowów i wymiaru ochronnych ryb,
- łowiący pod lodem może używać tylko jednej wędki,
- łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
a) Państwową Straż Rybacką,
b) Policję,
c) Społeczną Straż Rybacką
d) Inne uprawnione jednostki

Opłaty wędkarskie są przeznaczone na zarybienia. Przy "Radburze" Starosta Powiatu Kartuskiego powołał Społeczną Straż Rybacką w składzie 16 osób, w skład której wchodzą rybacy. Rybacy zobowiązani są do wypisywania zezwoleń wędkarskich, kontroli zezwoleń, grodzenia wód budowy pomostów i zanieczyszczeń jezior.


<center><b>Rebóm woda, ledzóm zgoda, bez nij nick.</b></center>

<hr width="30%" align="center">

<center><b>INFORMACJE WĘDKARSKIE</b>

<b>Warunki amatorskiego połowu ryb w sezonie letnim na jeziorach dzierżawionych przez spółkę "Radbur" w Somoninie</b></center>

Sezon letni wędkowania z brzegu obowiązuje w okresie od 01.04.2004r. do 30.11.2004r. Natomiast sezon wędkowania z łodzi rozpoczyna się dniem 01.05.2004 trwa do 30.11.2004r.

<b>Wykaz jezior udostępnionych do wędkowania:</b>

RADUŃSKIE GÓRNE - sielawa, leszcz, okoń, szczupak, sieja i płoć
RADUŃSKIE DOLNE (bez jeziora Łączyńskiego) - sielawa, leszcz, szczupak, okoń, płoć
OSTRZYCKIE - okoń, szczupak, leszcz, karaś, lin, sieja, płoć
BRODNO WIELKIE - okoń, szczupak, lin, karaś srebrzysty, płoć, karaś, leszcz
BRODNO MAŁE - okoń, płoć, karaś, szczupak, sandacz, leszcz
KŁODNO - szczupak, okoń, płoć, lin, leszcz
BIAŁE - szczupak, okoń, lin, leszcz, płoć, karp, karaś
REKOWO - szczupak, płoć, lin, okoń, leszcz
BUKSZYNO DUŻE, BUKSZYNO MAŁE, ŁĄCZYŃSKIE I NIERZESTOWO jako łowiska specjalnie o dużej różnorodności i dużej obsadzie gatunkowej

<b>ZASADY POŁOWU NA JEZIORACH SP. Z O.O. "RADBUR"</b>

Wędkarze zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Spółki z o.o. "RADBUR" w Somoninie. Wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej tzn. od wschodu do zachodu słońca, a zabronione o świcie, zmierzchu i nocy.

<b>TABELA OPŁAT ZA WĘDKOWANIE W SEZONIE LETNIM 2004 ROKU</b>

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=6 align=center><tr><td class=big><b>Lp.</b></td><td class=big><b>SPOSÓB WĘDKOWANIA - opłata na jedno jezioro</b></td><td class=big><b>CAŁY SEZON</b></td><td class=big><b>DO 14 DNI-</b></td><td class=big><b>DO 7 DNI</b></td><td class=big><b>DO 3 DNI</b></td><td class=big><b>1 DZIEŃ</b></td></tr><tr><td>1</td><td>2 wędki zwykłe lub spinning z brzegu</td><td>80 zł</td><td>40 zł</td><td>25 zł</td><td>20 zł<td>12 zł</td></tr><tr><td>2</td><td>dopłata za 1 jezioro sąsiednie uiszczona na ten sam okres</td><td>40 zł</td><td>20 zł</td><td>12 zł</td><td>10 zł</td><td> </td></tr><tr><td>3a</td><td>2 wędki zwykłe lub spinning z łodzi: Raduńskie Górne i Dolne, jez. Brodno Małe, Brodno Wielkie, Ostrzyckie</td><td>180 zł</td><td>90 zł</td><td>50zł</td><td>30 zł</td><td>20 zł</td></tr><tr><td>3b</td><td>Rekowo, Białe, Kłodno</td><td>150 zł</td><td>75 zł</td><td>40 zł</td><td>25 zł</td><td>20 zł</td></tr><tr><td>4a</td><td>Na łowiskach specjalnych: Bukszyno Duże, Bukszyno Małe, Łączyno, Nierzestowo - 2 wędki z brzegu lub spinning </td><td>80 zł</td><td>40 zł</td><td>25 zł</td><td>20 zł</td><td>12 zł</td></tr><tr><td>4b</td><td>2 wędki zwykłe lub spinning z łodzi</td><td>150 zł</td><td>75 zł</td><td>40 zł</td><td>25 zł</td><td>20 zł</td></tr><tr><td>5a</td><td>Z brzegu wszystkie jeziora cały sezon - 2 wędki lub spinning</td><td colspan=5 align=center>160 zł nie dotyczy ulg</td></tr><tr><td>5b</td><td>Z łodzi wszystkie jeziora cały sezon - 2 wędki lub spinning</td><td colspan=5 align=center>300 zł nie dotyczy ulg</td></tr></table>

Szczególnie preferowane są zezwolenia roczne mające charakter sportowo - rekreacyjny; które są w sumie w przeliczeniu najtańsze. Natomiast dąży się do ograniczenia zezwoleń krótkoterminowych i to z uwagi na mnożącą się ilość nadużywania (wykorzystują to najczęściej kłusownicy).

<b>UWAGI DOTYCZĄCE POŁOWU RYB</b>
- Obowiązuje zakaz wędkowania z wysp
- Młodzież do lat 16 korzysta z 50% ulgi, jeśli przestrzegają regulaminu i dbają o dobro wód i rybostanu
- Amatorski połów ryb ma charakter sportowo - rekreacyjny

<b>INFORMACJE W ZAKRESIE AMATORSKIEGO POŁOWU RYB UDZIELA "RADBUR" W SOMONINIE</b>

Tel. 681-15-89, 684-11-86, 684-11-66
Opłaty za wędkowanie są przeznaczone na zarybianie szczególnie szczupakiem, linem, sielawą, węgorzem, sieją w zależności od istniejących warunków przyrodniczych.
Do nadzoru gospodarki jeziorowej i walki z kłusownictwem w ramach zawartych umów i porozumień są zobowiązani rybacy na czele z brygadzistą, a także osoby sprzedające zezwolenia oraz inne osoby wyznaczone przez "RADBUR".
"RADBUR" jest uprawniony do rybactwa i dysponujący pozwoleniem wodno - prawnym opłaca czynsze dzierżawione, podatki jeziorowe, koszty zarybienia, inne opłaty, które w sumie składają się na kalkulacje kosztu zezwoleń wędkarskich.
W sprawie zakupu świeżych ryb należy dzwonić pod nr tel. 0 601-658-901 brygadzisty rybackiego, który jeździ na bieżąco wokół jezior i dysponuje rybami.

<b>ZEZWOLENIA SPRZEDAJĄ:</b> "RADBUR" Somonino, Pelplińska Ostrzyce, Kubisz H. Chmielno, Spychalska S. Chmielno, Dejk B. Zawory, Wandkie M. Żuromino, Formela T. Łączyno, Kozaczenko A. Sznurki, Dampc K. Brodnica Dolna, Bialke J. Ręboszewo, Mazurskiewicz S. Łapalice, Naczk Z. Żuromino, Kulwikowska Stężyca, Kobiela Cz. Ręboszewo, Hinc W. Borucino, Hofman I. Krzeszna, Zieliński S. Chmielno, Korda B. Krzeszna, Punkt Informacji Turystycznej Ostrzyce, R. Rychert - Zawory.

Do pomocy w walce z kłusowaniem, poradnictwem oraz informacją kontaktować się należy z p. M. Czerwińskim pod nr tel. 0 601-658-901.

<u>Inne telefony kontaktowe:</u>
Rybacy:
Henryk Kubisz - 684-20-87
Kobiela Maria - 0 604-773-414
Formela Andrzej - 0 604-283-802
Posterunki Policji:
Kartuzy - 681-00-73
Somonino 684-11-97
Stężyca 684-33-07
Chmielno 684-22-77
Państwowa Straż Rybacka Gdańsk 302-07-25

"Radbur" Sp. z o.o. adres

  • Adres: 83-314 Somonino, Spółdzielców 1
  • Telefon: 58 684-11-86
  • Faks: 58 684-11-86
  • Strona www:

"Radbur" Sp. z o.o. opinie

Dodawać oceny mogą tylko zalogowani użytkownicy.


Firmy z tej kategorii Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez kartuzy.info, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Portale Regionalne.info Joanna Stoltman z siedzibą w Kartuzy 83-300, Mściwoja II 13 B/3

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"