Nauczyciele ZSP w Somoninie doskonalą się na arenie międzynarodowej

środa, 22 listopada 2017 r., 19:01
fot. nadesłane

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie to jedyna szkoła w powiecie kartuskim oraz jedna z niewielu w kraju, które posiadają akredytację Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, tzw. "Kartę jakości mobilności".

To zaszczytne wyróżnienie uzyskane w 2016r. daje placówce szereg ułatwień w kwestii aplikacji kolejnych projektów unijnych, ale też zobowiązuje do najwyższej jakości pracy.

ZSP w Somoninie, mała szkoła środowiskowa, urosła do rangi szkoły międzynarodowej. Aspiracje te potwierdza wdrażanie Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkoły. W myśl jej założeń szkoła, m.in. wysyła uczniów na miesięczne staże zagraniczne czy kilkudniowe mobilności (w wyjazdach zagranicznych uczestniczyć może ok. 80 proc. uczniów Technikum oraz uczniowie ZSZ), organizuje w Polsce staże dla młodzieży z innych krajów, uczestniczy w międzynarodowych konkursach i przedsięwzięciach, dba też o najwyższy światowy standard kształcenia w zakresie hotelarstwa i gastronomii. Duży nacisk położono też na rozwój kompetencji zawodowych i językowych kadry, gdyż to ona jest gwarancją sukcesu każdej szkoły.

Wytrwała praca dyrekcji i nauczycieli ZSP w Somoninie zaowocowała również sukcesem w obszarze projektów mobilności kadry edukacji szkolnej (nieobjętych akredytacją).

Od września 2016r. szkoła realizuje projekt "Twórczy nauczyciel w europejskiej szkole" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W myśl jego założeń 12 nauczycieli ZSP odbyło trzydniowe szkolenia w partnerskich placówkach w Holandii (marzec 2017) i na Malcie (październik 2017).

Podczas wizyt nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych towarzyszyli w pracy swoim holenderskim i maltańskim odpowiednikom - obserwowali prowadzone przez nich lekcje, poznawali system edukacyjny w kraju partnerskim, nowe metody nauczania i wymieniali się doświadczeniami z pracy z młodzieżą. Szczególnym zainteresowaniem somonińskich nauczycieli cieszyły się innowacyjne metody nauczania, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, chętnie stosowane szczególnie w Holandii.

Wyjazd zagraniczny były też doskonałym sposobem na podniesienie kompetencji językowych kadry - szkolenie w języku angielskim i komunikacja z gospodarzami wizyt, poprzedzone kilkumiesięcznym kursem w kraju - zmotywowały nauczycieli do intensywnej nauki języka obcego. Wielojęzyczność kadry jest bowiem jednym z założeń Strategii Umiędzynarodowienia ZSP w Somoninie.

W czasie wizyt zagranicznych nauczyciele poznawali również kulturę i dziedzictwo narodowe krajów partnerskich - zwiedzali zabytki, muzea, degustowali przysmaki lokalnej kuchni. W Holandii uczestnicy zwiedzili Groningen, Sneek oraz Amsterdam (z Muzeum van Gogha w roli głównej). Na Malcie - Vallettę, Trzy Miasta, Mdinę i Rabat. Uczestnicy ostatniego wyjazdu szczególnie bezpośrednio doświadczyć mogli lokalnej kultury, gdyż na Malcie przemieszczali się za pomocą osławionego już transportu publicznego (autobusy).

Wiedzą i doświadczeniami z wyjazdów uczestnicy projektu "Twórczy nauczyciel w europejskiej szkole" PO WER dzielą się nie tylko z koleżankami i kolegami z ZSP w Somoninie (w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia), ale również z nauczycielami innych szkół powiatu kartuskiego.

Organizują lekcje otwarte - zajęcia pokazowe z wykorzystaniem metod zaobserwowanych w szkołach partnerskich - w których uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani (nauczyciele, rodzice, uczniowie innych szkół). Po takich zajęciach odbywa się też merytoryczna wymiana doświadczeń w gronie nauczycielskim.

We wrześniu br. w ZSP w Somoninie odbyły się dwie takie lekcje (język angielski i język niemiecki), poprowadzone przez uczestniczki szkolenia w ROC Friese Poort w Holandii. Nauczyciele wychowania fizycznego z ZSP, jeden po szkoleniu w Holandii, drugi na Malcie (Future Focus i Newark School Malta), zaprezentowali swoje pomysły na lekcje WF, podczas organizowanych przez siebie zawodów sportowych (listopad 2017). We wszystkich zajęciach pokazowych uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z okolicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Kolejne lekcje otwarte - z przedmiotów humanistycznych i zawodowych - planowane są w Dniu Otwartym Szkoły (pierwszy dzień wiosny), aby atmosferę szkoły przybliżyć gimnazjalistom, szukającym swojej zawodowej i edukacyjnej drogi. Do udziału w zajęciach pokazowych zaproszeni są jednak wszyscy zainteresowani projektowymi doświadczeniami somonińskiej placówki, gdyż jak podkreślają pedagodzy z ZSP, udział w projektach europejskich oraz wymiana doświadczeń poprzez lekcje otwarte to najlepsza forma rozwoju zawodowego nauczyciela.

Otwartość kadry na międzynarodowe doświadczenia, transfer wiedzy i umiejętności zawodowych, mobilność i komunikacja w językach obcych sprawia, że szkołę ponadgimnazjalną w małym Somoninie rzeczywiście nazwać można szkołą europejską.

nadesłane/ZSP w Somoninie

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.