Somonino. Lekcja otwarta dla nauczycieli i rodziców

wtorek, 27 lutego 2018 r., 13:14
fot. nadesłane

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie odbyła się w piątek kolejna już lekcja otwarta, tym razem skierowana do rodziców i nauczycieli placówki. Zajęcia pokazowe z zakresu przedmiotów humanistycznych w klasie IV Technikum poprowadziła Judyta Ducher, uczestniczka projektu "Twórczy nauczyciel w europejskiej szkole" PO WER, realizowanego przez ZSP w Somoninie, a dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Tematyka lekcji dotycząca postaw bohatera literackiego wobec totalitaryzmu, stanowiła element cyklu zajęć, zrealizowanych w korelacji międzyprzedmiotowej z nauczycielem historii i WOS Robertem Zielińskim, w ramach wdrażania rezultatów ww. projektu.

Podczas lekcji uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączyli się w realizację zadań, wymagających pracy twórczej, ale i wykazania się wiedzą historyczną (zagadnienia stanu wojennego w Polsce) oraz literacką (świat totalitarny w literaturze). Młodzież przedstawiła też wyniki przeprowadzonego wcześniej sondażu, dotyczącego postawy wobec dylematu: "powrót do zniewolonej ojczyzny - życie na emigracji", w kontekście historycznym.

Obserwatorzy (zarówno rodzice, jak i nauczyciele) byli pod wrażeniem aktywności i wiedzy uczniów, dotyczącej tak trudnej tematyki społeczno-politycznej.

Po lekcji obserwatorzy zaproszeni zostali na słodki poczęstunek, przy którym wymienili się swoimi refleksjami z zajęć. Ponadto uczestniczki szkolenia na Malcie, realizowanego w ramach projektu "Twórczy nauczyciel w europejskiej szkole" PO WER (Beata Kramp, Judyta Ducher i Maria Konkel), podzieliły się z obecnymi przedstawicielkami Rady Rodziców informacjami na temat projektu, przebiegu szkolenia oraz ich rezultatów. Przedstawiona została też prezentacja multimedialna, upowszechniająca wizytę i szkolenie na Malcie, w jakim w październiku 2017r. uczestniczyło sześciu nauczycieli ZSP w Somoninie.

Podczas wyjazdu poznawali oni funkcjonujący na wyspie system edukacyjny; uczestniczyli w lekcjach pokrewnych przedmiotów, prowadzonych przez maltańskich nauczycieli, obserwowali ich pracę, stosowane metody nauczania, wymieniali się doświadczeniami zawodowymi itp. projekt "Twórczy nauczyciel w europejskiej szkole" PO WER ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez rozwój kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych kadry nauczycielskiej, dlatego działania w jego zakresie objęły także doskonalenie umiejętności komunikacji nauczycieli w języku angielskim oraz poznanie dziedzictwa kulturowego kraju partnerskiego.

Projekt to nie tylko zagraniczne szkolenie, ale i wdrażanie i upowszechnianie jego rezultatów, m.in. poprzez tworzenie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem poznanych form i metod pracy, czy przeprowadzanie lekcji pokazowych.

Dla nauczycieli ZSP w Somoninie lekcje takie są elementem doskonalenia zawodowego (WDN) - możliwością podpatrzenia interesujących rozwiązań dydaktycznych, autorefleksji dotyczącej jakości pracy czy okazją do dzielenia się doświadczeniem i sukcesami dydaktycznymi z koleżankami i kolegami

Na zakończenie spotkania, rodzice zaproszeni zostali na kolejne lekcje otwarte w ZSP w Somoninie - umożliwiające im lepsze poznanie warsztatu pracy nauczyciela, środowiska nauki ich dzieci, a także ocenę stopnia zaangażowania i umiejętności własnego dziecka (w sytuacji szkolnej). Udział rodziców w takich lekcjach jest też okazją do większej integracji działań wychowawczych szkoły i domu oraz zwiększenia aktywności rodziców w życiu placówki, co wpływa na efektywność kształcenia.

nadesłane/ ZSP w Somoninie

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.